cable code

  • Обща политехника
  • телеграфен код
199 допълнителни резултата:
политех.aerial cableвъздушен кабел
изч.aiken codeкод на айкен
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.alphabetic codeбуквен код
политех.alphanumeric codeбуквено-цифров код
политех.amplitude codeамплитуден код
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.bare cableнеизолиран проводник
изч.basic codeосновен код
изч.baudot codeкод на бодо
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.bidecimal codeдесетично-двоичен код
политех.binary codeдвоичен код
политех.binary coded decimal codeкод на двоично кодирани десетични числа
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.biquinary codeдвоично-петичен код
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.building codeстроителни норми
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкабелна глава
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.carrying cableносещо въже
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chain codeверижен код
политех.cipher codeшифров код
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
codeустановени/общоприети правила/принципи
codeшифър, азбука, код
codeзакодирвам
прав.codeсборник от закони, кодекс
изч.codeкод
политех.codeпрограма
воен.codeсистема за сигнали
изч.code alphabetкодова азбука
политех.code beaconфар предаващ кодирани сигнали
политех.code characterкодов знак
политех.code colourусловен цвят
политех.code combinationкодова комбинация
политех.code control systemкодова система за управление
политех.code conversionкодово преобразуване
политех.code converterпреобразувател на код
политех.code convertorпреобразувател на код
политех.code digitкодов разред
политех.code digitкодова цифра
политех.code elementкодов елемент
политех.code extension characterзнак за разширяване на код
изч.code groupкодова група
изч.code holeкодов отвор
изч.code lengthдължина на код
политех.code letterкодова буква
политех.code lightкодов сигнален фенер
прав.Code of Criminal ProcedureНаказателно процесуален кодекс
политех.code pulseкодов импулс
политех.code receptionприемане на телеграфни сигнали
политех.code rewriteпрезаписване на код
изч.code setкодов набор
политех.code sheetбланка за кодиране
политех.code signкодов знак
политех.code signalкодов сигнал
политех.code symbolкодов символ
политех.code systemкодова система
изч.code trackкодова писта
политех.code translationдешифриране на код
политех.code translatorкодов преобразувател
политех.code treeкодово дърво
политех.code unitкодов елемент
изч.code wheelкодиращ диск
политех.code wordкодова дума
изч.code word weightтегло на кодова дума
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.code-of-silence marker beaconмаркировъчен радиофар
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.command codeкод на команда
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.complement binary codeдопълнителен двоичен код
политех.complete codeпълен код
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.computer codeкомпютърен код
добави значение или превод тук