cable television system

  • Обща политехника
  • кабелна телевизионна система
199 допълнителни резултата:
политех.abm systemотбранителна система против балистични ракети
политех.absolute systemабсолютна система
политех.accumulator systemсистема за акумулиране
политех.acoustic systemакустична система
политех.acoustical systemакустична система
политех.adaptive systemадаптивна система
политех.adjustable-potential systemсистема за регулиране на напрежението
политех.adjustment of focusing systemнастройване на фокусираща система
мин.advancing systemметод на настъпващо изземване
политех.aerial cableвъздушен кабел
обог.air-classifying systemметод на сухо наситняване
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-induction systemсистема за подаване на въздух
политех.air-interchange systemсистема за обмяна на въздуха
политех.air-operated systemпневматична система
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-supply systemсистема за подаване на въздух
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
политех.alarm systemалармена система
политех.alert information systemсистема на сигнална информация
политех.alignment of optical systemюстиране на оптична система
политех.alinement of optical systemюстиране на оптична система
политех.anamorphic televisionширокоекранна телевизия
политех.annunciatior systemсистема за предупредителна сигнализация
политех.antenna cableантенен кабел
политех.antenna systemантенна система
политех.antenna-feeder systemантенно-фидерно устройство
политех.anti-ballistic missile systemотбранителна система против балистични ракети
политех.anti-satellite systemпротивоспътникова отбранителна система
политех.antichamber system injectionпредкамерна система за впръскване на гориво
политех.applicator systemсистема на контролен хронометраж
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
ел.armature of cableкабелна броня
политех.asat systemпротивоспътникова отбранителна система
политех.astatic systemастатична система
политех.asymmetrical systemасиметрична система
политех.audio cableтончестотен кабел
елн.audio systemаудиосистема
политех.automated systemавтоматизирана система
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic systemавтоматична система
политех.automatic taught systemсамооптимизираща се система
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
политех.autooscillation systemавтотрептяща система
политех.autostabilizer systemсистема за автоматична стабилизация
политех.azimuth systemазимутална система
мин.back-filling systemсистема на разработване със слоеве и запълване
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.balanced systemсиметрична система
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.basic nc systemопростена система за цифрово програмно управление
политех.basic-hole systemсистема на нагаждане 'основен отвор'
политех.basic-shaft systemсистема на нагаждане 'основен вал'
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-rider systemлъчева система за насочване
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.bilateral systemсиметрична система
мат.binary number systemдвоична бройна система
политех.binary number systemдвукомпонентна система
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.biological systemбиосистема
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
black-and-white televisionчерно-бяла телевизия
мин.blasting cableвзривен кабел
ав.blind-approach beam systemсистема за сляпо кацане
мин.block caving systemсистема на разработване с блоково обрушаване
политех.block systemблокировъчна система
мин.blow-in systemнагнетяващо проветряване
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
мет.bottom gating systemсифонна леякова система
мин.bottom-slicing systemсистема на разработване със слоево обрушаване
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.bridge duplex systemмостова дуплексна система
политех.building-block systemблокова монтажна система
мин.bulk caving systemсистема на разработване с масово обрушване
политех.buried cableкабел, положен в земята
ел.busbar systemошиновка
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableкаблограма, телеграма
cableграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable terminalкабелна глава
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
стр.cantilever tieback systemсистема от конзолни елементи, носени от обтегачи
политех.capacitance of multiple-conductor systemкапацитет на многопроводникова система
политех.card systemсистема карти
политех.card systemкартотека
анат.cardiac vascular systemсърдечно-съдова система
политех.carrying cableносещо въже
политех.cascade systemкаскадна система
добави значение или превод тук