cotton-covered cable

  • Обща политехника
  • кабел с памучна изолация
199 допълнителни резултата:
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.artificial cottonцелулозен памук
политех.artificial cottonлигнин
политех.aseptic cottonстерилна вата
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
тех.be covered with dustзапрашавам
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
become covered with fleasбълшасвам
become covered with fleasбълшасам
becoming covered with fleasбълшасване
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
политех.blackseed cottonголосеменен памук
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableкаблограма, телеграма
cableграма
cableкабел, жица, дебело въже
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.carded cotton yarnпамучна кардна прежда
политех.carrying cableносещо въже
кораб.chain cableкотвена верига
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.collodion cottonпироксилин
политех.collodion cottonнитроцелулоза
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
ел.connecting cableрекордоман
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
cottonзалепвам се (за някого)
cottonпамучен
cottonразбирам, приемам
cottonпамучен конец/конци
cottonto COTTON up to сприятелявам се с, сближавам се с
cottonпамучен плат
политех.cottonпамук
политех.cottonпамучна нишка, памучна тъкан, вата
бот.cottonпaмук (Gossypium)
политех.cotton ballsулексит
политех.cotton beltбрезентова лента
cotton candyзахарен памук
политех.cotton fabricпамучна тъкан
политех.cotton feltсурова памучна тъкан с двустранно развласяване
политех.cotton feltвата
политех.cotton fibreпамучно влакно
политех.cotton finishingпамучно апретиране
политех.cotton ginпамукочистачна машина
политех.cotton harvesterпамукоберачна машина
политех.cotton insulationпамучна изолация
текст.cotton machineкотонмашина
политех.cotton millпамукотекстилна фабрика
политех.cotton pile fabricпамучен плюш
политех.cotton ropeпамучно въже
политех.cotton sleevingпамучна оплетка
текст.cotton spinning machineпамуко-предачна фабрика
с. с.cotton stripperпамукоберачна машина
политех.cotton wasteпамучни отпадъчни конци за изтриване
cotton woolсуров памук
политех.cotton woolпамучна вата
политех.cotton yarnпамучна прежда
политех.cotton-coveredпокрит с памучна изолация
политех.cotton-harvesting machineмашина за прибиране на памук
политех.cotton-tree silkкапок
политех.coupling cableсъединителен кабел
ел.coveredизолиран
политех.coveredпокрит
политех.coveredобхванат
кораб.covered berthхелина
политех.covered conduitтръбопровод, положен в земята
политех.covered drainзакрит дренаж
политех.covered electrodeпокрит електрод
леяр.covered floor mouldingформоване в пода или в земята с горна каса
политех.covered grate areaплощ на мъртвото сечение
политех.covered pipeизолирана тръба
covered with fleasбълшасал
политех.covered-arc weldingелектродъгово заваряване с покрита дъга
политех.crane cableкраново въже
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
добави значение или превод тук