distribution cable

  • Телефония
  • разпределителен кабел
199 допълнителни резултата:
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
тех.air-distributionвъздухоразпределителен
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.asymmetrical distributionасиметрично разпределение
политех.asymptotic distributionасимптотично разпределение
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.binomial distributionбиномно разпределение
политех.binomial distribution functionфункция на биномно разпределение
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.bivariate distributionдвумерно разпределение
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.boltzmann distribution lawразпределение на болцман
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцер
ел.cable glandщуцерен
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.carrying cableносещо въже
мат.Cauchy distribution functionфункция на разпределение на Коши
кораб.chain cableкотвена верига
политех.charge distributionразпределение на зарядите
политех.circle of distributionдиаграма на разпределението
политех.circle of distributionкръгова диаграма
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
ел.connecting cableрекордоман
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.crane cableкраново въже
политех.cumulative distribution functionфункция на разпределение
политех.current distributionразпределение на ток
политех.curve of distributionкрива на разпределение
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
политех.density distributionразпределение на плътност
политех.density of distributionплътност на рзпределение
политех.direct-current distributionразпределение с постоянен ток
политех.discrete distributionдискретно разпределение
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
distributionразпределение, разпределяне, раздаване, разделяне
distributionразпространителски
търг.distributionдистрибуторство
търг.distributionдистрибутиране
търг.distributionдистрибуционен
distributionразпространение, бройка (продадени вестници и пр.), печ. разпиляване (на набор в косите)
ел.distribution boardразпределително табло
политех.distribution boxразпределителен кутия
ел.distribution busразпределителна шина
ел.distribution cabinetразпределителен шкаф
политех.distribution centreразпределителен център
политех.distribution coefficientкоефициент на разпределение
политех.distribution curveкрива на разпределение
политех.distribution diagramкръгова диаграма на газоразпределение
софт.distribution diskдистрибутив
политех.distribution factorкоефициент на разпределение
политех.distribution feederразпределителен фидер
тлф.distribution frameрепартитор
политех.distribution functionфункция на разпределение
политех.distribution gearзъбно колело на разпределителния вал
софт.distribution kitдистрибутив
политех.distribution lawзакон за разпределение
елн.distribution lineелектропровод
политех.distribution mainглавен разпределителен тръбопровод
политех.distribution networkразпределителна мрежа
политех.distribution noiseшум от токоразпределяне
политех.distribution of zerosразпределение на нули
политех.distribution panelразпределително табло
ел.distribution pillarразпределителна колонка
политех.distribution pipelineразпределителен тръбопровод
тех.distribution pipingразводка
политех.distribution pipingразпределителен тръбопровод
мат.distribution rangeразмах на разпределение
политех.distribution reinforcementразпределителна арматура
политех.distribution reservoirразпределителен резервоар
добави значение или превод тук