air-core cable

  • Обща политехника
  • кабел за хартиено-въздушна изолация
200 допълнителни резултата:
политех.actuating airработен въздух
политех.aerial cableвъздушен кабел
airвъздушен
airпроветрявам, вентилирам
airвъздухоплавателен, авиационен
airвъздух
airнереален, въобръжаем
airизлъчване, аура
airизкарвам на показ, давам публичност на
мор.airвятър, ветрец
ав.airбордови
метео.airатмосфера
рад.airизлъчвам в ефир
рад.airефир
муз.airария
политех.air ambulanceсанитарен самолет
политех.air ambulanceсанитарен вертолет
air bagвъздушна възглавница
баскет.air ballеърбол
мин.air barпневматична разпънка
мин.air barrageнадлъжна преграда
политех.air bathтермостат
политех.air bathвъздушна баня
политех.air bellвъздушен мехур
политех.air beltвъздушен пояс
политех.air blanketвъздушен покриващ слой
политех.air blastпродухван с въздух
политех.air blastвдухване на въздух
политех.air blastприток на въздух, взривна вълна
политех.air blastнагнетяване на въздух
мин.air blasterоросител
политех.air blasterпатрон за отбиване на въглища със сгъстен въздух
политех.air blastingобдухване със струя от сгъстен въздух
тех.air bleed-off valveобезвъздушител
политех.air blowerкомпресор
политех.air blowerнагнетяващ вентилатор
политех.air blowsпродухване с въздух
политех.air bombавиобомба
политех.air bottleбутилка със сгъстен въздух
политех.air bottleбутилка за сгъстен въздух
политех.air bratticeвентилационно платно
политех.air breakerвъздушен прекъсвач
политех.air breaksизтичане на въздух
политех.air brickкирпич
политех.air brickкуха тухла
изк.air brushаерограф
политех.air brushбояджийски пистолет
политех.air brushпулверизатор
леяр.air bubbleвъздушна шупла
политех.air bubbleвсмукнатина
политех.air bubbleвъздушен мехур
политех.air bufferвъздушен амортисьор
политех.air bufferвъздушна възглавница
мин.air burstвъздушен удар
политех.air burstвзрив във въздуха
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
ав.air carrierавиокомпания
политех.air cavityвъздушна кухина
обог.air cellаеролифтна флотационна машина
мед.air cellsбелодробни алвеоли
кораб.air chamberводолазен звънец
политех.air chamberвъздушна камера
тех.air changeвъздухообмен
политех.air channelвентилационна тръба
политех.air channelвъздушен канал
политех.air chillвъздушно охлаждане
политех.air chillзакаляване на въздух
политех.air chimneyвентилационен канал
политех.air chipperпневматичен секач
политех.air chipperпневматичен чук
политех.air chuckпневматичен патронник
политех.air chuteвентилационен канал
политех.air circulationдвижение въздуха
политех.air circulationциркулация на въздуха
политех.air circulationцентрална схема на проветряване
политех.air classificationвъздушна сепарация
политех.air classifierвъздушна сепарация
тех.air cleanerвъздухоочистител
политех.air cleanerвъздушен филтър
обог.air cleaningпневматично обогатяване
политех.air collectorвъздушен резервоар
политех.air columnвъздушен стълб
ав.air companyавиокомпания
политех.air compartmentвентилационно отделение
политех.air compressorпулверизатор
политех.air compressorвъздушен компресор
тех.air conditionerклиматик
тех.air conditionerклиматизатор
политех.air conditionerтопл
политех.air conditionerклиматична инсталация
тех.air conditioningклиматизация
политех.air conditioningклиматик
политех.air conditioningтопл
политех.air conditioningклиматизиране
тех.air conditioning capacityклиматична мощност
тех.air conduitвъздухопроводен
тех.air conduitвъздуховод
тех.air conduitвъздуховоден
тех.air conduitвъздухопровод
политех.air conduitвентилационна тръба
мин.air connectionвентилационна спойка
мин.air connexionвентилационна спойка
политех.air contactorвъздушен контактор
политех.air controlпневматично регулиране
тех.air coolerвъздухоохладител
политех.air coolingвъздушно охлаждане
мин.air courseвентилационна изработка
политех.air courseвъздушен поток
политех.air courseвъздушен канал
политех.air courseдвижение на въздуха
политех.air coverоблачност
ав.air cowlобтекател
политех.air curingсушене на открит въздух, сезонна ферментация
политех.air curingвтвърдяване на въздух
мин.air currentвентилационна струя
политех.air currentвентилационен поток
политех.air currentвъздушен поток
политех.air currentвъздушно течение
мин.air curtainвентилационно платно
политех.air curtainвъздушна завеса
политех.air cushionпневматичен амортисьор
политех.air cushionпневматична амортизация
политех.air cushionвъздушна възглавница
политех.air cylinderвъздушен цилиндър
политех.air damperвъздушен демпфер
политех.air damperпневматичен амортисьор
политех.air dampingпневматично амортизиране
политех.air dataаеронавигационни данни
air defenceпротивовъздушна отбрана
политех.air deflectorвъздухоотражател
политех.air dehumidificationизсушаване на въздуха
политех.air deliveryподаване на въздух
политех.air deliveryразход на въздух
политех.air densityплътност на въздуха
тех.air diffuserвъздухоразпределител
политех.air dischargeизпускане на въздух
политех.air distanceразстояние по въздушна линия
тех.air distributorвъздухоразпределител
тех.air distrubutorвъздухоразпределител
политех.air dookвентилационен отвор
политех.air dragаеродинамично съпротивление
политех.air dragсила на челно съпротивление
политех.air drainвентилационен канал
политех.air drainотдушник
политех.air drainотвор, канал
политех.air draughtвъздушна тяга
политех.air drierуредба за въздушно сушене
политех.air drillпневматична пробивна машина
политех.air drillingпневматично пробиване
политех.air drivensпневматичен
политех.air drivensпневматично задвижван
политех.air drumвъздушен резервоар
политех.air dryingестествено сушене
политех.air dryingсушене на въздух
тех.air ductвъздуховоден
тех.air ductвъздухопроводен
тех.air ductвъздухопровод
тех.air ductвъздуховод
политех.air economizerвъздухоподгревател
политех.air ejectorвъздушен ежектор
политех.air eliminatorотдушник
политех.air eliminatorобезвъздушител
обог.air elutriatorвъздушен анализатор на едрина
мин.air endустие на вентилационна шахта
политех.air engineвъздушен двигател
политех.air equipmentавиационни съоръжения
политех.air escapeотвор зз изпускане на въздух
политех.air escapeизтичане на въздух
тех.air exchangeвъздухообмен
политех.air extractorсмукателен вентилатор
хидр.air faceвъздушна откосна страна
политех.air feederустройство за подаване на въздух
политех.air feedsподаване на въздух
политех.air feedsприток на въздух
тех.air filterвъздухоочистител
политех.air filterвъздушен филтър
политех.air floatationпневматична флотация
политех.air flowsвъздушен поток
политех.air flowsвъздушен дебит
политех.air flueвъздухопровод
политех.air flueвентилационен канал
air forceвоенновъздушни сили, военна авиация
политех.air forceаеродинамична сила
воен.air forceвоенновъздушни сили
политех.air formationстрой на самолети във въздуха
политех.air frictionтриене във въздушен поток
политех.air funnelвъздуховод
политех.air funnelотдушник, дифузьор
политех.air furnaceотражателна пещ
политех.air gapвъздушна междина
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
мет.air gateотливък
леяр.air gateотдушник
мин.air gateвентилационна галерия
политех.air gateвентилационна решетка
политех.air gaugeвъздушен манометър
политех.air gridвентилационна решетка
тех.air gunизхвърляч
политех.air gunпулверизатор
добави значение или превод тук