cable line

  • кабелна линия
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic delay lineакустична закъснителна линия
политех.acoustic lineакустична линия
политех.across-the-line motorелектродвигател за директно включване към мрежата
изч.active lineактивна линия
тлв.active lineактивен ред
политех.addendum lineвъншна окръжност
физ.adiabatic lineадиабата
политех.admission lineподаващ тръбопровод
двиг.admission lineкрива на пълнене
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.aerial lineвъздушна линия
ав.air lineавиолиния
тех.air lineвъздухопроводен
тех.air lineвъздуховод
тех.air lineвъздухопровод
тех.air lineвъздуховоден
политех.air lineвъздушна линия
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-line distanceразстояние по въздушна линия
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.alternate-line scanningразвивка с променлив брой редове
ел.anchoring of trilley lineанкериране на контактна линия
политех.antenna cableантенен кабел
политех.antenna transmission lineантенен фидер
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
астр.apse lineапсидна линия
ел.armature of cableкабелна броня
политех.assembly lineмонтажна линия
политех.assembly-line balancingосигуряване ритмична работа на монтажна линия
тлф.associated lineлиния за общо ползуване
политех.attenuation lineзатихвателна линия
политех.audio cableтончестотен кабел
политех.axe out of lineнесъвпадащи оси
политех.axial lineосова линия
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.balarrced lineсиметрична линия
политех.balarrced lineуравновесена линия
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.base lineосновна линия
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
мин.bearing lineлиния на простираме
политех.belief lineдоверително ниво
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.bending lineлиния на сгъване
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.blowing-line bratticeнадлъжна вентилационна преграда
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.branch lineразклонение, отклонение
мин.break lineлиния на обрушване
политех.break lineлиния на прекъсване
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.broken lineпунктирана линия
политех.broken-line graphграфика във вид на начупена линия
политех.building lineстроителна линия
политех.buried cableкабел, положен в земята
by the lineпоредово
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.camber lineсредна линия на профила
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
политех.carrying cableносещо въже
политех.casting lineследа от спойка
мат.catenary lineверижна линия
политех.centre lineосова линия
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chain lineпрекъсната с точки линия
политех.check lineконтролна линия
танц.chorus lineкордебалет
политех.city lineграница на град
политех.coast lineбрегова линия
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
ел.coaxial transmission lineкоаксиален фидер
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
двиг.combustion lineкрива на горене
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
двиг.compression lineкрива на сгъстяване
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
тех.condensate lineкондензатопровод
тех.condensate lineкондензопровод
ел.connecting cableрекордоман
политех.connecting lineсъединителна линия
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-temperature lineизотерма
ел.contact lineконтактна линия
политех.contact lineлиния на зацепване
изч.continuation lineред за продължение
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
добави значение или превод тук