green flies

  • Ентомология
  • тли
119 допълнителни резултата:
ashy greenпепелявозелен
ashy greenпепеливо-зелен
зоол.Balkan green lizardивичест гущер
политех.benzal greenмалахитово зелено
blackish greenвъзчерно-зелен
биол.blue-green algaeцианобактерия, синьо-зелено водорасло
биол.blue-green bacteriaцианобактерия, синьо-зелено водорасло
bluish greenсинкаво-зелен
bright greenяркозелен
политех.brilliant greenбрилянтно зелено
brownish greenкафеникаво-зелен
политех.chrome greenхромово зелено
политех.cobalt greenринманово зелено
ент.corn fliesтрипс
dark blackish greenтъмновъзчерно-зелен
darkish greenтъмноватозелен
политех.emerald greenизумрудено-зелено
зоол.Eurasian green toadзелена крастава жаба
зоол.European green lizardзелен гущер
политех.fast greenмалахитово зелено
ент.flower fliesсирфиден
ам.gray-greenсивозелен
ам.grayish greenсивкаво-зелен
greenзапазен, държелив
greenтревист, разлистен, зашумен
greenзелен цвят/боя
greenмлад, неопитен, зелен, доверчив, наивен
greenгрийн голф
greenпребледнял, позеленял (with от)
greenрастителен (за храна)
greenполяна, тревна площ
greenнеобязден (за кон)
greenревнив, завистлив
greenне (до) зрял, суров, млад, нежен
greenрастителност
greenпресен, незаздравял (за рана)
greenзелен
greenмек, без сняг (за зима)
greenсуров, влажен, неизсъхнал, неотлежал, недопечен, необработен, неощавен
greenзеленина
голф.greenгрийн
тлв.green amplifierусилвател на зеления сигнал
политех.green beltзелен пояс
политех.green brickнеизпечена тухла
политех.green clayвлажна глина
политех.green concreteпресен бетон
минер.green copperмалахит
минер.green copper carbonateмалахит
политех.green copper oreмалахит
политех.green earthселадонит
минер.green feldsparамазонит
политех.green fireредукционен пламък
политех.green fireредукционно изпичане
политех.green functionфункция на грин
политех.green goldзлатно-сребърна сплав
тлв.green gunзелен прожектор
политех.green handновак
политех.green ingotневтвърден слитък
политех.green iron oreдюфренит
политех.green lead oreпироморфит
политех.green lumнеподсушен бичен дървен материал
раст.green manureсидерат
политех.green micaторбернит
политех.green oilсурово масло
политех.green oreсурова руда
green pepperпиперков
политех.green roastingнепълно изпичане
политех.green rotкорозионно разрушение
политех.green runразработване
политех.green runпродължително изпитване
политех.green sandнеизсушена формовъчна смес
политех.green sand coreвлажно леярско сърце
политех.green stockневулканизирана смес
мет.green strengthякост на неизсушена формовъчна смес
политех.green strengthякост преди изпичане
мет.green strength -якост
политех.green tacky stateсуха лепливост
политех.green timberсуров дървен материал
зоол.green turtleзелена морска костенурка
политех.green verdianмалахит
политех.green vitriolжелезен сулфат, кристален феросулфат
политех.green vitriolзелен камък
политех.green weightмаса на сурова дървесина
green-grayзелено-сив
green-redзелено-червен
политех.green-sand castingлеене в неизсушени форми
политех.green-sand mouldлеярска форма от неизсушена формовъчна смес
леяр.green-sand mouldingформоване с неизсушена формовъчна смес
green-silveryзелено-сребрист
green-tippedсъс зелени върхове
green-tippedсъс зелени краища
green-violetзелено-лилав
green-whiteзелено-бял
grey-greenсивозелен
greyish greenсивкаво-зелен
ам.greyish greenсивозелен
политех.guignet greenзелено гине
политех.guignet greenхромен хидроокис
политех.imperial greenпарижко зелено
политех.malachite greenмалахитово зелено
metallic greenметално-зелен
milk greenмлечнозелен
политех.mineral greenкисел меден арсенит
политех.mountain greenсмес от швайнфуртско зелено с гипс
политех.mountain greenсмес от швайнфуртско зелено с барит
pale greenбледозелен
pale yellowish greenбледожълтеникаво-зелен
palish greenвъзбледозелен
putting greenпътинг голф грийн
голф.putting greenпътинг грийн
reddish greenчервеникавозелен
silvery greenсребристо-зелен
политех.solid greenтрайно зелено
ент.storm fliesтрипс
политех.ultramarine greenхромен окис
политех.verditer greenосновен меден карбонат
wax-greenвосъчнозелен
whitish greenбелезникаво-зелен
yellowish greenжълтеникавозелен
добави значение или превод тук