heat-resisting cable

  • Обща политехника
  • кабел с топлоустойчива изолация
200 допълнителни резултата:
политех.absorption of heatпоглъщане на топлина
политех.abstraction of heatтоплоотнемане
политех.acid-resisting concreteкиселоустойчив бетон
политех.activation heatтоплина на активиране
политех.admixture heatтоплина на смесване
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.atomic heatатомен топлинен капацитет
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
политех.black heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.blank heatпробна плавка
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.boiling heatтоплина на изпаряване
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableкаблограма, телеграма
cableграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.carrying cableносещо въже
политех.centrigrade heat unitфунт-калория
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chemical heat treatmentтермохимично обработване
политех.cherry-red heatтемпература на нагряване до вишневочервен цвят
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
политех.coefficient of heat passageкоефициент на топлопроводност
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
ен.combined heat and CHPкогенерационен
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
политех.combustion heatтоплина на изгаряне
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
политех.conductive heat transferтоплопредаване чрез проводимост
ел.connecting cableрекордоман
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
политех.convective heat transferконвективно топлопредаване
политех.conversion of heatпревръщане на топлина
политех.corrosion-resisting corrosionустойчив на корозия
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.crane cableкраново въже
политех.creep-resistingустойчив на пълзене
политех.crystallization heatтоплина на кристализиране
политех.dark heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.dark-orange heatтемпература на нагряване до тъмнооранжев цвят
политех.dark-red heatтемпература на нагряване до тъмночервен цвят
политех.decay heatтоплина от радиоактивно разпадане
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
политех.depth of heat penetrationдълбочина на загряване
политех.discolouration heatтемпература на нагряване, при която детайлът променя цвета си
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.dissociation heatтоплина на дисоциация
тлф.distribution cableразпределителен кабел
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
политех.duplex cableдвоен кабел
физ.egress of heatтоплоотдаване
тех.electric heat treatmentелектротермообработка
физ.emission of heatтоплоотдаване
политех.enamelled cableкабел с лакова изолация
политех.evaporation heatтоплина на изпаряване
политех.exhaust-heat boilerкотел работещ с отработени газове
политех.external cableвъншен кабел
политех.external heat lossтоплинна загуба в околната среда
тех.fire-resistingогнезадържащ
тех.fire-resistingогнезащитен
политех.fission-product decay heatтоплина от разпадане на продукти на делене
политех.flat cableплосък кабел
политех.flexible cableгъвкав кабел
политех.flexible-cable conveyorгъвкав въжен транспортьор
политех.formation heatтоплина на образуване
политех.friction heatтоплина от триене
политех.frictional heatтоплина от триене
политех.fusion heatтоплина на стапяне
политех.h-type cableекраниран кабел
политех.half-lock cableполузакрито въже
политех.hauling cableтеглително въже
heatспарвам се, ферментирам
добави значение или превод тук