flexible-cable conveyor

  • Обща политехника
  • гъвкав въжен транспортьор
200 допълнителни резултата:
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.aerial conveyorвисящ транспортьор
политех.aerial conveyorвисяща въжена линия
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.antenna cableантенен кабел
политех.antigravity conveyorтранспортьор с подаване на материала нагоре
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
политех.apron conveyorпластинчат транспортьор
ел.armature of cableкабелна броня
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.band conveyorлентов транспортьор
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belt conveyorлентов транспортьор
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.bucket conveyorкофъчен транспортьор
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
арх.cableусукан като въже орнамент
арх.cableусукан орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.carousel conveyorкръгов транспортьор
политех.carrying cableносещо въже
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chain conveyorверижен транспортьор
chain trough conveyorредлер
политех.chain-belt conveyorверижно-лентов транспортьор
политех.coal conveyorтранспортьор за въглища
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
ел.connecting cableрекордоман
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
conveyorконвейер, транспортьор
мин.conveyor advancingудължаване на транспортьор
политех.conveyor beltтранспортна лента
политех.conveyor beltingленти на транспортьор
политех.conveyor carriageрама на транспортьор
политех.conveyor chainконвейерна верига
политех.conveyor jibразтоварачна конзола на конвейер
мин.conveyor panулей на транспортьор
политех.conveyor pipeтръбопровод за транспортиране на течни или материали
политех.conveyor screwвинт на шнеков транспортьор
политех.conveyor spiralшнек на винтов транспортьор
политех.conveyor stokerпещ с верижна скара
политех.conveyor tableролганг
политех.conveyor tableролков път, ролков транспортьор
мин.conveyor troughулей за транспортьор
политех.conveyor tubeтранспортен тръбопровод
политех.conveyor wormшнек
политех.conveyor wormвинтов транспортьор
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.crane cableкраново въже
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
политех.discharge conveyorразтоварващ транспортьор
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.distributing conveyorразпределителен транспортьор
тлф.distribution cableразпределителен кабел
политех.drag conveyorгреблов транспортьор
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
политех.duplex cableдвоен кабел
политех.elevating conveyorпретоварач
политех.elevating conveyorтранспортьор подъгъл нагоре
en masse conveyorредлер
политех.en masse conveyorкоритообразен верижен транспортьор
политех.enamelled cableкабел с лакова изолация
политех.extandable-and-retractable conveyorтранспортьор
политех.external cableвъншен кабел
политех.feeder-conveyorзахранващ транспортьор
политех.feeder-conveyorтранспортьор-питател
политех.feeding conveyorподавателен транспортьор
политех.flat cableплосък кабел
flexibleподвижен
flexibleсьобразителен, приспособим, който се приспособява/нагажда лесно
flexibleподатлив, отстъпчив
политех.flexibleеластичен
политех.flexibleгъвкав, лесно нагаждащ се, универсален
политех.flexible automationгъвкава автоматизация
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
добави значение или превод тук