coupling bar

  • Обща политехника
  • съединителен прът
199 допълнителни резултата:
политех.adapter couplingпреходна муфа
политех.adapter couplingвтулка
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.antenna couplingантенна връзка
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.antenna-coupling condenserкондензатор за връзка с антена
политех.articulated couplingшарнирен съединител
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
жп.automatic couplingавтосцепка
политех.automatic couplingавтоматичен съединител
политех.automatic couplingавтоматично зацепване
политех.back couplingобратна връзка
елн.back-coupling connectionсхема за обратна връзка
елн.back-coupling connexionсхема за обратна връзка
политех.backing barзаваръчна подложка
политех.ball couplingсферичен шарнир
политех.band couplingлентов съединител
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barзаграждение
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barбургия
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barносач, фонтура
политех.barтяга, връзка, плъзгач
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограмен
мат.bar chartхистограма
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codebarcode
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenскара
политех.bar screenрешетка
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонтир
шив.bar tackпонт
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.box couplingвтулков съединител
политех.brake barспирачен лост
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
политех.capacitive couplingкапацитивна връзка
жп.car couplingспряг на вагон
жп.car couplingспряг
политех.car couplingскачване на вагон
политех.centrifugal couplingцентробежен съединител
политех.centrifugal couplingсъединяване чрез центробежен съединител
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.chain couplingсъединително звено
политех.chain couplingверижно свързване
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
политех.clamp couplingчерупков съединител
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
политех.claw couplingпалцов съединител
рад.close couplingсилна връзка
политех.closed couplingнеподвижен съединител
политех.clutch couplingсъединител
политех.coefficient of condenser couplingкоефициент на капацитивна връзка
рад.coefficient of couplingкоефициент на връзка
рад.coefficient of direct magnetic couplingкоефициент на автотрансформаторна връзка
рад.coefficient of indirect magnetic couplingкоефициент на автотрансформаторна връзка
рад.coefficient of mixed magnetic couplingкоефициент на смесена магнитна връзка
coffee barкафене
тлг.combination barнаборна линийка
ел.commutator barколекторна ламела
ел.connector barизводна шина
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
политех.copper barмед на слитъци
политех.corrugated barвълнообразно профилиран арматурен прът
couplingсвързване
couplingсъешаване, чифтосване
елн.couplingпренос на енергия от една верига към друга
тех.couplingсъединител, муфа, съединително звено
тех.couplingкуплиране
тех.couplingстиковане
геод.couplingезично свързване
ел.couplingкуплунгов
рад.couplingвръзка
политех.couplingтриещ, муфа, съединително тяло
политех.couplingсдвояване
политех.couplingчифтосване, свързване, съединяване, зацепване
хим.couplingкупелуване
политех.coupling apertureотвор за връзка
политех.coupling arrangementсъединителен механизъм
рад.coupling automaticallyрегулиране на връзка
политех.coupling bandлентов съединител
политех.coupling bandремъчна предавка
политех.coupling boltвинтова стяга
политех.coupling boltсъединителен болт
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.coupling chainсъединителна верига
политех.coupling circuitсвързваща схема
политех.coupling circuitсвързваща верига
политех.coupling cockсъединителен кран
политех.coupling coefficientкоефициент на свързване
политех.coupling dimensionмонтажен размер
добави значение или превод тук