bar iron

  • Обща политехника
  • прътова стомана
  • профилна стомана
198 допълнителни резултата:
политех.acicular cast ironбейнитен чугун
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
мет.alloy cast ironлегиран чугун
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.annealed cast ironковък чугун
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.backing barзаваръчна подложка
геол.ball ironглинеста желязна руда
политех.ball ironжелязно кюлче
политех.band ironлентова стомана
barBAR out не пускам да влезе
barщангов
barлом, лост
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпрътов
barпръчка, прът
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barтяга, връзка, плъзгач
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограмен
мат.bar chartхистограма
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codebarcode
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонт
шив.bar tackпонтир
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
политех.base ironизходен чугун
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
мет.bearing cast ironантифрикционен чугун
политех.beck ironрог на ковашка наковалня
политех.bending ironклещи за огъване
политех.bent ironогънат арматурен прът
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.bessemer ironбесемерова стомана
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.best ironзаваръчна стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
комп.big ironmainframe computer
политех.bit ironчерна стоманена ламарина
политех.black ironтъмносив чугун
политех.black ironчерна стоманена ламарина
политех.black iron oreмагнетит
политех.black iron oreжиломелан, манганова руда
мет.black-heart malleable cast ironчерносърдечен ковък чугун
политех.blazed ironчугун на блокове с високо съдържание на силиций
политех.blazed pig ironчугун на блокове с високо съдържание на силиций
политех.bloomery ironжелязо, получено по директен метод
политех.bog-iron oreгъбест лимонит
политех.bog-iron oreхидратирани железни окиси
политех.boiler ironкотелна ламарина
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
стр.box ironшвелер
политех.brake barспирачен лост
политех.brown iron oreлимонит
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
политех.burnt ironпрегрята стомана
политех.burnt ironпрегрято желязо
ел.bus barшинен
политех.bushelled ironпудлингово желязо
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
мет.cast ironчугунена отливка
мет.cast ironчугун
политех.cast ironлеярски чугун
политех.cast ironчугунен
политех.cast iron thermitтермитна смес с прибавка на феросилиций и стоманен прах
политех.cast iron thermiteтермитна смес с прибавка на феросилиций и стоманен прах
cast-ironчугун
cast-ironчугунен
мет.caulking ironчеканка
политех.caulking ironчук за чеканене
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.chain ironмека стомана за вериги
политех.chain ironзвено на верига
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
стр.channel ironшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.charcoal ironстомана, получена в шахтова пещ с гориво дървени въглища
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.checkered ironрифелна стоманена ламарина
политех.chill barохлаждаща вложка
мет.chilled cast ironизбелен чугун
политех.chilled ironизбелен чугун
политех.chrome iron oreхромит
политех.cinder pig ironчугун на блокове с шлакови включвания
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
политех.clinching ironчеканка
политех.clinching ironинструмент за чеканене
политех.close-grained pig ironдребнозърнест чугун на блокове
coffee barкафене
тлг.combination barнаборна линийка
политех.common ironлеярски чугун с неопределен състав
политех.common ironпретопен чугун
ел.commutator barколекторна ламела
политех.compressed-iron-coreбобина с пресована сърцевина
ел.connector barизводна шина
политех.constructional ironконструкционна стомана
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
политех.converter ironбесемерова стомана
политех.converter ironлята стомана
политех.copper barмед на слитъци
политех.core ironарматура на леярско сърце
политех.corner ironъглова стомана
политех.corner ironъглов профил, ъглова оковка, ъгълник, ъгломер
политех.corrugated barвълнообразно профилиран арматурен прът
добави значение или превод тук