deep-bar rotor

  • Обща политехника
  • дълбококанален ротор
199 допълнителни резултата:
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.backing barзаваръчна подложка
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпрътов
barпръчка, прът
barBAR out не пускам да влезе
barщангов
barлом, лост
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонтир
шив.bar tackпонт
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.brake barспирачен лост
с. с.break deepриголвам
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
политех.cage rotorкафезен ротор
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
политех.coaxial-rotor helicopterдвувитлов вертолет по съосна схема
coffee barкафене
тлг.combination barнаборна линийка
ел.commutator barколекторна ламела
ел.connector barизводна шина
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
политех.copper barмед на слитъци
политех.copperspun rotorротор с лят меден кафез
политех.corrugated barвълнообразно профилиран арматурен прът
политех.coupling barсъединителен прът
политех.cranking barманивела
стр.cross barригел
тлг.cross-bar connectorсъединител в система
политех.cross-bar connectorкросбар
стр.crow barлост тип 'кози крак'
стр.crow barкози крак
политех.crown barнадтаванна греда
мин.culm barнасипище
политех.curved barкрив прът
тех.cutter barборщанга
маш.cutter barфрезов дорник
deepдълбок, тъмен, потаен, непроходим (за път)
deepбездна
deepдълбоко
геол.deepдълбочинен
политех.deep absorptionдълбоко поглъщане
обог.deep air cellдълбока аеролифтна флотационна машина
политех.deep beamгреда с голяма височина
с. с.deep breakingриголване
политех.deep camberголяма кривина
мин.deep cutдълбок подкоп
политех.deep drawingдълбоко изтегляне
политех.deep drillingдълбоко сондиране
политех.deep engravingклише за дълбок печат
кул.deep fat fryerфритюрник
политех.deep freezeдълбоко замразяване
хидр.deep gateдълбочинен затвор
геол.deep leadдълбочинен разсип
политех.deep noteнисък тон
политех.deep ploughплуг за дълбока оран
с. с.deep ploughingриголване
политех.deep plowплуг за дълбока оран
физ.deep potential wellдълбока потенциална яма
deep purplishтъмновъзлилав
deep purplishтъмновъзморав
deep sky-blueтъмнонебесносин
политех.deep space communication centreцентър за далечна космическа връзка
политех.deep straw yellowтъмен сламеножълт цвят при нагряване
политех.deep toneнисък тон
мед.deep vein thrombosisдълбока венозна тромбоза
мед.deep venous thrombosisдълбока венозна тромбоза
deep violet-blueтъмновиолетово-син
политех.deep-bar motorелектродвигател с дълбоки канали
обог.deep-cell machineдълбока аеролифтна машина
кул.deep-dish pieвид сладкиш с плодове и хрупкава кора
политех.deep-drawign pressпреса за дълбоко изтегляне
политех.deep-drawing brassмесинг с висока пластичност
политех.deep-drawing steelстомана за дълбоко изтегляне
геол.deep-focusдълбокофокусен
политех.deep-freezing installationуредба за дълбоко замразяване
политех.deep-freezing treatmentтермообработка при ниски температури
с. с.deep-furrow drillбраздова сеялка
политех.deep-hardeningс голяма прокаляемост
политех.deep-hole drillсвредло за пробиване на дълбоки отвори
политех.deep-hole drillingдълбоко пробиване
геол.deep-lyingзалягане на голяма дълбочина
добави значение или превод тук