building-block machine

  • Обща политехника
  • агрегатна машина
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.accounting machineфактурна машина
политех.addition to buildingпристройка към сдание
политех.additional buildingпристройка
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjoining buildingдопълнителна пристройка
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
политех.administrative buildingадминистративна сграда
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
ав.aircraft buildingсамолетостроителен
политех.all-brick buildingпостройка от тухлена зидария
all-buildingобщосграден
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
стр.amenity buildingбитовка
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
политех.anvil blockмаса на наковалня
политех.anvil blockударник на пробивен чук
политех.apartment buildingжилищен блок
политех.arbor blockстойка за монтиране на детайли върху дорник
мин.arch blockсвод на крепеж от блокове
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
политех.asphalt blockнастилка от асфалтови блокове
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
политех.asphalt-block pavementнастилка от битумни плочи
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
политех.assembly-holding blockмонтажно закрепващо приспособление
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic blockавтоматична блокировка
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
мин.automatic-stop blockюмручен тип ловител на вагонетки
ядр.auxiliary buildingспецкорпус
политех.backing blockподложка
политех.backing blockопорен блок
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
тех.ballasting machineбаластер
тех.ballasting machineбаластьор
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.beading machineзикмашина
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.bearing blockцелик
политех.bearing blockтяло на лагер
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bending blockдорник за огъване
политех.bending machineмашина за огъване
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
blockспирам
blockдръвник, ешафод
blockподиум, от който се извършва продажбата при търг
blockгрупа огради, блок, квартал
blockзадръствам, препречвам, преграждам, блокирам
blockкалъп, форма, калъп за изработване на перуки/шапки
blockфасонирам (шапка)
blockкоравосърдечен човек, дръвник, пън, тъпак
blockскрипец
blockблокиране
blockблокче от дърво/метал
blockпречка, преграда
blockпън
blockголяма сграда, блок
blockзаклинване
сп.blockблокирам (противник), крикет спирам (топката)
геол.blockтектоничен блок
фин.blockголямо количество акции/ценни книжа
полигр.blockотпечатвам релефни букви и пр. на корицата на книга, слагам букви на калъп
полигр.blockдървена форма
жп.blockблок-участък
жп.blockсектор, блок
тех.blockблочен
ел.blockпакет от листове
изч.blockгрупа сигнали
мин.blockцелик
политех.blockгрупа данни
политех.blockспирачка
политех.blockблок-полимеризация
политех.blockплъзгач, подпора, шайба, скрипец
политех.blockблокирано междупътие
политех.blockблокручастък
политех.blockподпирам
мед.blockзапушване, блокиране
blockзапутване, задръстване (на тръба, канал и пр.), спиране/задръстване на улично/жп движение
blockзапирам, запъвам (колело и пр.)
blockгрупа еднородни предмети, серия (билети, мирки, акции и пр.), цялостно количество/бройка
blockспирам гласуването/приемането на (законопроект и пр.)
политех.block antennaколективна антена
политех.block bearingлагер изработен в тялото на машина
политех.block bearingопорен лагер
политех.block brakeчелюстна спирачка
политех.block brazingвисокотемпературно спояване с нагрят блок
политех.block bridgingсвръзка
стр.block bridgingразпънка
жп.block cabinetблок апарат
политех.block cavingблоково обрушване
мин.block caving systemсистема на разработване с блоково обрушаване
политех.block clutchсъединител с подвижни челюсти
политех.block curveплътна крива
политех.block diagramблоксхема
политех.block facingоблицовка от блокове
политех.block fieldблокиращ механизъм
политех.block fileедра пила с квадратно сечение
полигр.block finishingобработка на клишета
политех.block gaugeплоскопаралелна гранична мярка
политех.block hammerчук с падаша бабка
изч.block lengthдължина на блок
полигр.block lettersблоков шрифт
жп.block lockблокиращо устройство
политех.block miningразработване с разделяне на блокове
политех.block of dataсъвкупност от данни
политех.block pavementпаваж
политех.block planплан на участък
политех.block polymerблок-полимер
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
политех.block programmingблоково програмиране
авто.block radiatorсекционен радиатор
жп.block railрелса с протичане на блокировъчен ток
политех.block rubberблок каучук
политех.block schemeблокова схема
жп.block sectionблок-участък
политех.block sequenceхълмообразно заваряване
политех.block sequence weldingхълмообразно заваряване
политех.block shearsнастолна ножица
политех.block shearsножица за рязане на слитъци
политех.block sheaveролка на макара
жп.block signalблокиращ сигнал
политех.block signallingблокираща система
политех.block sizeразмер налблок
политех.block slicerмашина за разрязване на блокове
политех.block slicingразрязване на блокове
политех.block sodaсода на късове
политех.block stampщанца за изрязване
политех.block structureблокова структура
политех.block systemблокировъчна система
политех.block testстендово изпитване
политех.block tinкалай на блокове
политех.block tongsзахващащи челюсти за блокове
изч.block transferгрупово предаване
политех.block truckдвуколесна количка за единични товари
политех.block tyreбандаж
тех.block-and-tackleполиспаст
block-and-taskleсистема от скрипци и въжета
тех.block-by-blockпоблоков
нар.block-by-blockпоблоково
мин.block-caved areaучастък отработен чрез система с блоково обрушване
добави значение или превод тук