barren intercalation

  • Обща политехника
  • прослойка от безрудни скали
11 допълнителни резултата:
barrenбезсъдържателен, безинтересен
barrenлишен (of от), празен, сух, беден, гол
barrenбезплоден, ялов, безрезултатен
barrenзасушлив
barrenнеплодороден, непроизводителен
политех.barren mineralнеруден минерал
геол.barren rockбезрудна скала
политех.barren solutionотпадащ разтвор
мин.barren spotнепродуктивна зона
intercalationвмъкване, вместване, прибавка
геол.intercalationпрослойка
добави значение или превод тук