barreling

  • Електричество и електротехника
  • транспозиция
добави значение или превод тук