batch-type mill

  • Обща политехника
  • мелница с периодично действие
199 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceptance of batchприемане на партида от изделия
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
политех.attrition millдискова мелница
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
мет.ball millтопкова мелница
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
batchгрупа, партида, купчина
batchколичество хляб, излечен наведнъж от една фурна
тех.batchпорционирам
мин.batchтерикон
политех.batch annealingотгряване в камерна пещ
политех.batch bathбаня с коригиран състав
политех.batch distillationпериодична дестилация
политех.batch drierсушилня с периодично действие
политех.batch dryingпериодично сушене
политех.batch fractionationпериодична ректификация
политех.batch furnaceпещ с периодично действие
политех.batch hopperдозаторен подаващ бункер
политех.batch meterдозатор
политех.batch mixerбъркалка с периодично действие
политех.batch mixingпериодично смесване
политех.batch processпреработване на партиди
политех.batch processпериодичен процес
изч.batch processingпакетна обработка на данни
политех.batch processingгрупова обработка
политех.batch productionсерийно производство
политех.batch sizeразмер на партида
политех.batch-coke stillинсталация за дестилиране на бензин от нефт
политех.batch-likeс периодично действие
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-weighedдозиран по маса
политех.batch-weighing plantустройство за претегляне на съставките
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
политех.bellows-typeсгъваем
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorройер
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.billet millвалцовъчна машина за заготовки
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.blooming millблуминг
политех.blooming millблоков валцовъчен агрегат
политех.body typeосновен шрифт
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.boring millхоризонтално разстъргваща машина
обр. мет.boring millборверк
политех.boring-and-turning millкаруселен струг
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.brushing millчукова мелница
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
политех.cement millциментов завод
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.chain-type tableверижна маса
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.chaser millколерганг
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.cinder millшлакодробилка
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.clay millглинобъркачка
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
текст.cloth millфабрика за платове
политех.cluster millмноговалцов агрегат
политех.coffee millмелница за кафе
coffee-millкафемелачка
политех.cogging millстан за предварително сбиване на блокове, блуминг
политех.cogging millподготвителен валцовъчен агрегат
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
политех.coining millпреса за чеканене
политех.cold strip millмашина за студено валцоване на лентови стомани
политех.colloid millколоидна мелница
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.cone-type crusherконусна трошачка
политех.conical millтопкова мелница с конусен барабан
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.continuous-rolling millвалцовъчна машина с непрекъснато действие
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.corn millмелница за брашно
политех.cotton millпамукотекстилна фабрика
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
политех.crater-type wearязвено износване
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
политех.crushing millмелница за грубо трошене
политех.cup-type anemometerчашков анемометър
политех.cylindric millбарабанна мелница
политех.cylindrical cavity-type magnetronмагнетрон с цилиндрични резонатори
политех.cylindrical millбарабанна мелница
изч.decimal ring-type adderдесетичен натрупващ суматор от пръстеновиден тип
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.development batchопитна партида
политех.development typeопитен образец
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.diaphragm-type waveguideвълновод с диафрагма
политех.diffraction-type sound analyiserдифракционен анализатор на звука
dimension typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмерен
dimension-type standard sizeтипоразмер
зав.dipping-type generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.direct-fired millмелница, подаваща въглищен прах направо в огнището
политех.disk millмашина за валцоване на колела
политех.disk millдискова мелница
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.disk-type flywheelмаховик-диск
политех.disk-type reamerдисков райбер
политех.disk-type relayдисково реле
политех.display typeзаглавен шрифт
политех.display typeотделящ шрифт
политех.distance-typeдистанционен
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double-wheel type latheдвоен челен струг
политех.drag-over millвалцовъчна машина с обратно подаване над горния валец
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.dry-batch truckтоварен автомобил за суха бетонна смес
политех.dry-type reactorреактор сух тип
политех.dry-type reactorреактор с въздушно охлаждане
политех.dry-weighed batchпорция материал дозирана по тегло в сухо състояние
политех.duo millдвувалцова машина
ел.E-typeтрибедрен
политех.economic batch sizeоптимален размер на партида
мет.edge-runner millколерганг
политех.end millпалцова цилиндрична фреза
политех.end-discharge typeсъс задно разтоварване
политех.engine-type alternatorсинхронен генератор за непосредствено свързване с бутален двигател
политех.engine-type motorелектродвигател с лагери на отделни стойки
политех.exhausted-type steam turbineтурбина за отработена пара
политех.extended typeширок шрифт
политех.extended typeчерен шрифт
политех.extension-typeудължаем
политех.extension-typeтелескопичен
политех.face millцилиндрична фреза
политех.faceplate-type senderдискова шлифовъчна машина
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.fan-type motorзвездообразен двигател
политех.film-type resistorтънкослоен резистор
добави значение или превод тук