bed-type milling machine

  • Обща политехника
  • фрезова машина с вретенен супорт
199 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.accounting machineфактурна машина
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
политех.angular millingъглово фрезоване
политех.anvil bedмаса за настолна наковалня
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
политех.arm-type holderлостов държач
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
политех.ballast bedнастилка от баласт
политех.ballast bedбаластово легло
тех.ballasting machineбаластьор
тех.ballasting machineбаластер
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beading machineзикмашина
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
bedпоставям, полагам
bedруслов
bedслагам/изпращам да легне
bedслагам слама за постеля на добитък
bedнамирам/осигурявам легло за (пре) нощуване
bedкреватен
bedразсаждам в лехи (out)
bedлягам си
bedпостелъчен
геол.bedпластов
геол.bedпласт
геол.bedнаслоявам се, напластявам се
мет.bedфундамент на машина, тяло на машина
мет.bedфундамент на машина
мет.bedтяло на машина
ел.bedлегло на кабел
политех.bedпоставям върху основа
политех.bedустановявам, прикрепвам към, лежа на
политех.bedслой
политех.bedрама, основа
хим.bedпълнеж
bedлиния и пр., баласт, фундамент, пласт хоросан, върху който се нареждат камъни/тухли
стр.bedгрунд
геол.bed bottomдолнище на пласт
леяр.bed chargeкокс за коксова подложка
политех.bed cokeкокс за разпалване
геол.bed courseпростиране на пласт
политех.bed courseдолен слой
политех.bed dieдолна щампа
геол.bed extensionпростиране на пласт
с. с.bed formerлехообразувател
политех.bed frameтяло
политех.bed frameосновна плоча, фундамент
политех.bed guardзащитен кожух
политех.bed loadдънен нанос
хидр.bed load debrisдънен нанос
мет.bed materialмъртъв слой
геол.bed of precipitationхомогенно натрупване
геол.bed planeплоскост на напластяване
политех.bed plateрама, стойка, подова плоча
политех.bed plateхар
политех.bed plateфундаментна плоча
политех.bed plateпланка
политех.bed plateфундамент на плоча
геол.bed rockматеринска скала
геол.bed rockосновна скала
стр.bed rockскално легло на фундамент
мед.bed soreдекубитус
мед.bed soreпролежка
мед.bed soreдекубитален
геол.bed successionпоследователност на пластове
мед.bed-dayлеглоден
bed-linenспално бельо
политех.bed-metal oreстанит
bed-panподлога
bed-sitбоксониера
bed-sitterбоксониера
bed-sitting roomбоксониера
политех.bed-typeбезконзолен
мед.bed-wettingнощно напикаване
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
политех.bellows-typeсгъваем
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorройер
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.bending machineмашина за огъване
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
политех.black typeосновен шрифт
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
политех.blower machineвдухващ вентилатор
политех.blowing machineвдухващ вентилатор
политех.blueprinting machineвдухващ вентилатор
политех.board-pressing machineкартонена преса
текст.bobbinet machineбобинетна машина
политех.bobbing machineзъбофрезова машина
политех.body typeосновен шрифт
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
политех.boiling bedфлуидизиран слой
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
мин.bolting machineмашина за поставяне на анкерен крепеж
обог.bolting machineмеханично сито
добави значение или превод тук