bottom bar

  • Минно дело
  • долна режеща ръка
199 допълнителни резултата:
политех.acid bottomдъно с кисел характер
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
политех.backing barзаваръчна подложка
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
barпръчка, прът
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпрътов
barлом, лост
barBAR out не пускам да влезе
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barтяга, връзка, плъзгач
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codeщрихкод
bar codebarcode
bar codeбаркод
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограмен
мат.bar graphхистограма
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонтир
шив.bar tackпонт
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
политех.basic bottomдъно с основен характер
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
геол.bed bottomдолнище на пласт
мин.bench bottomдолнище на стъпало
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
bottomиздръжливост
bottomпроучвам, разбирам същината на
bottomзадник
bottomнай-долен, най-нисък, основен
bottomстигам най-ниското ниво
bottomслагам дъно/седалка на
bottomосновавам върху/на
bottomнизина, долина
bottomдънен
bottomседалка на стол
мор.bottomкил, (товарен) кораб
ак.bottomзвук с ниска честота
кораб.bottomпотопена част на кораб
bottomдъно, долният край/долната част на нещо, основа (при боядисване и пр.), прен. основа, база
bottomдостигам до дъното. измервам
разг.bottomчетирибуквие
политех.bottom anvilкотелна наковалня
политех.bottom beltдолен клон на лента
мин.bottom benchпо-долна пачка
политех.bottom blast forgeковашко огнище с долно вдухване на въздуха
мет.bottom boardподкасова плоча
леяр.bottom boardподмоделна дъска
политех.bottom boilingдънно кипене
политех.bottom bracingдолна неподвижна връзка
политех.bottom brickтухла за подова настилка
политех.bottom camberкривина на долната повърхност
политех.bottom castingдолно леене
политех.bottom chordдолен пояс на ферма
политех.bottom coveringподова настилка
политех.bottom currentдънно течение
мин.bottom cutдолен подкоп
тех.bottom dead centerдолна мъртва точка
политех.bottom diameterвътрешен диаметър
политех.bottom dieдолна щампа
политех.bottom dischargeдънен изпускател
политех.bottom dischargeдънно разтоварване
политех.bottom drawнай-тежкия остатък от дестилация
политех.bottom dumpдънно разтоварване
политех.bottom flangeдолен пояс
политех.bottom flapподвижно дъно
политех.bottom flapлюк на дъното
политех.bottom flaskдолна формовъчна каса
мин.bottom gangwayизвозна галерия
леяр.bottom gateсифонна леярска система
мин.bottom gateизвозна галерия
тех.bottom gatingсифонно леене
мет.bottom gating systemсифонна леякова система
политех.bottom gearпърва предавка
политех.bottom hairдолна хоризонтална нишка
политех.bottom half crankдолна половина на картер, долен картер
политех.bottom headingизвозна галерия
политех.bottom iceдънен лед
политех.bottom landsпоречие
политех.bottom leatherрастителен гьон
мин.bottom liftдолен хоризонт
мин.bottom liftingподкопаване на долнище
политех.bottom of bandдъно на зона
политех.bottom of conduitоснова на тръбопровод
политех.bottom of foundationдолна част на основа
политех.bottom of railоснова на релса
мин.bottom pillarоколошахтов предпазен целик
леяр.bottom plateподмоделна дъска
политех.bottom plateдъно, подложка, гръдна опора
политех.bottom plateгръдна опора
политех.bottom pouringсифонно заливане
политех.bottom productостатъчен продукт
политех.bottom rakeзаден ъгъл
политех.bottom sedimentутайка на дъното
политех.bottom sideдъно
политех.bottom sideдолна страна
мин.bottom slicing methodсистема със слоево обрушаване
политех.bottom slideдолна основна плоча
политех.bottom slideдолна шейна
политех.bottom soilподпочвен пласт
мин.bottom spragподложка под крепежна стойка
политех.bottom spragразпънка в долнище
мин.bottom squeezeподуване на долнище
политех.bottom stampматрица
мин.bottom stopeдобивен забой с прави стъпала
политех.bottom swageдолен дорник
добави значение или превод тук