bleeder-type filter

  • Обща политехника
  • филтър само за част от циркулиращата течност
199 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.absorbing filterабсорбционен филтър
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.acoustic filterакустичен филтър
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
тех.air filterвъздухоочистител
политех.air filterвъздушен филтър
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
политех.ambient light filterсенник
ел.amplitude filterамплитуден филтър
политех.antenna filterантенен филтър
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
тех.bag filterръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
тех.baghouse filterръкавен филтър
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
ел.band filterлентов филтър
ел.band-elimination filterлентов задържащ филтър
ел.band-rejection filterлентов задържащ филтър
ел.band-stop filterлентов задържащ филтър
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
политех.bath filterвана за филтриране на въздух
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсгъваем
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorройер
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
bio filterбиофилтър, биологичен филтър
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
bleederнепоправим, безнадежден тип (за човек)
bleederчовек, страдащ от хемофилия
ел.bleederспомагателно товарно съпротивление
леяр.bleederизтичане на стопилка от залята леярска форма
мин.bleederпукнатина от която изтича газ
политех.bleederпредпазен клапа
политех.bleeder cockизпускателен кран
политех.bleeder entryзапасна галерия
политех.bleeder entryвентилационна галерия
политех.bleeder pipeдребажба тръба
политех.bleeder resistorделител на напрежение
политех.bleeder screwкух винт
политех.bleeder turbineтурбина с нерегулируемо пароотнемане
политех.bleeder valveизпускателен клапан
рад.blocking filterподтискащ филтър
политех.body typeосновен шрифт
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.cartridge filterпатронен филтър
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
политех.cavity-coupled filterфилтър с резонаторна връзка
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.ceramic filterкерамичен филтър
политех.chain-type tableверижна маса
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
тлф.choke filterдроселен филтър
политех.choke-input filterизглаждащ филтър с индуктивен вход
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
политех.cloth filterтъканен филтър
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
политех.coke filterкоксов филтър
рад.comb filterгребенчат филтър
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
рад.composite wave filterсложен филтър
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.cone-type crusherконусна трошачка
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.correcting filterкоригиращ филтър
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
политех.crater-type wearязвено износване
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
тлф.crystal filterкварцов филтър
политех.cup-type anemometerчашков анемометър
политех.cylindrical cavity-type magnetronмагнетрон с цилиндрични резонатори
изч.decimal ring-type adderдесетичен натрупващ суматор от пръстеновиден тип
рад.decoupling filterразделителен филтър
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.development typeопитен образец
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.diaphragm-type waveguideвълновод с диафрагма
ел.differential filterмостов филтър
политех.diffraction-type sound analyiserдифракционен анализатор на звука
политех.digital filterцифров филтър
политех.digital-data filterцифров филтър
dimension typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмерен
dimension-type standard sizeтипоразмер
зав.dipping-type generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.directional filterфилтър с посочност на действието
политех.disk filterдисков филтър
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.disk-type flywheelмаховик-диск
политех.disk-type reamerдисков райбер
политех.disk-type relayдисково реле
политех.display typeотделящ шрифт
политех.display typeзаглавен шрифт
политех.distance-typeдистанционен
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double-wheel type latheдвоен челен струг
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.dry filterсух филтър
политех.dry-type reactorреактор с въздушно охлаждане
политех.dry-type reactorреактор сух тип
политех.dust filterпротивопрахов филтър
ел.E-typeтрибедрен
тех.electrical filterелектрофилтър
политех.electrical filterелектрически филтър
политех.electromechanical filterелектромеханичен филтър
политех.end-discharge typeсъс задно разтоварване
политех.engine-type alternatorсинхронен генератор за непосредствено свързване с бутален двигател
политех.engine-type motorелектродвигател с лагери на отделни стойки
ел.equalizing filterкоригиращ филтър
политех.exhausted-type steam turbineтурбина за отработена пара
политех.extended typeширок шрифт
политех.extended typeчерен шрифт
политех.extension-typeудължаем
политех.extension-typeтелескопичен
политех.faceplate-type senderдискова шлифовъчна машина
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.fan-type motorзвездообразен двигател
политех.feedwater filterфилтър за питателната вода
политех.felt filterфилтър с кече
политех.film-type resistorтънкослоен резистор
политех.filter aidsфилтрувана маса
политех.filter bedфилтриращ слой
политех.filter blanketфилтриращ пласт
политех.filter boardдебела филтърна хартия
политех.filter cakeотфилтрувана утайка
политех.filter cavityрезонатор-филтър
политех.filter cellфилтърен елемент
тех.filter clothфилтърен плат
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.filter coreфилтриращо леярско сърце
добави значение или превод тук