belt-type disintegrator

  • Металургия
  • лентов дезинтегратор, ройер
  • съществително
  • ройер
198 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.abrasive beltшлифовъчна лента
политех.abrasive-belt grinderлентова шлифовъчна машина
политех.abrasive-belt grindingлентова шлифовъчна машина
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.air beltвъздушен пояс
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
политех.angle beltклинов ремък
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
политех.arc of belt contactдъга на обхващане на шайба от ремък
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
политех.assembly beltмонтажен конвейер
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back beltремък за обратен ход
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсгъваем
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
beltопасвам, препасвам, обгръщам
beltполоса
beltколан, каиш, ремък, пояс
beltвтурвам се, хуквам
beltколан
beltпояс, зона, район
beltto BELT up млъквам
тех.beltтрансмисионен ремък, конвейер
воен.beltпълнител за автомат
политех.belt automaticallyрегулиране опъването на ремък
политех.belt brakeлентова спирачка
политех.belt carrierнаправляваща ролка на ремък
политех.belt cementлепило за ремъци
политех.belt coneстъпална ремъчна шайба
политех.belt contactъгъл на обхващане на ремъчна шайба
политех.belt conveyorлентов транспортьор
политех.belt courseпояс от тухлена зидария
политех.belt creepпълзене на ремък
политех.belt dischargeразтоварване на лента
политех.belt dressсмазка за ремъци
политех.belt driveремъчно задвижване
политех.belt drivenзадвижван от ремъчна предавка
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.belt dynamometerтрансмисионен динамометър
политех.belt elevatorлентов елеватор
политех.belt fastenerсъединител за ремък
политех.belt feederлентов транспортер
политех.belt flimsinessхлабина на гумена транспортна лента
политех.belt forkвилка за прехвърляне на ремък
политех.belt gearingремъчна предавка
политех.belt grinderлентова шлифовъчна машина
политех.belt grindingлентово шлифоване с абразивна лента
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt guardкожух за защитно ограждане на ремъчна предавка
политех.belt guideнаправляваща вилка за ремък
политех.belt headingконвейерна галерия
политех.belt hookскоби за съшиване на ремъци
политех.belt idlerнатягаща ролка за ремък
политех.belt jointремъчно съединение
политех.belt leakageпоток на разсейване във фазната зона
политех.belt loaderлентов транспортьор
политех.belt lubricantсмазка за ремъци
геол.belt of weatheringзона на изветряне
политех.belt polishingполиране с лента
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.belt powerремъчна предавка
политех.belt pullопъване на ремък
политех.belt pulleyремъчна шайба
политех.belt punchзамба за ремъци
политех.belt railподпрозоречен греда
жп.belt railwayпръстен
политех.belt railwayоколовръстен линия
политех.belt reverserустройство за автоматично преместване на ремък в реверсивен механизъм
политех.belt reversingобръщаме на посоката на движение чрез преместване на ремък
политех.belt rivetнит за ремъци
политех.belt rollerремъчна шайба с малък диаметър
политех.belt sawбанцигова лента
политех.belt screenлентово сито
политех.belt senderлентошлифовъчна машина
политех.belt sheaveремъчна шайба
политех.belt shifterвилка за прехвърляне на ремък
политех.belt slipпреплъзване на ремък
политех.belt slipperлост за прехвърляне на ремък
политех.belt spanширочина на фазната зона
политех.belt stressнапрежение в ремък
политех.belt stretcherопъващо устройство за ремък
политех.belt tensionустройство за опъваме на ремък
политех.belt tensionопъване на ремък
политех.belt tensionerустройство за опъваме на ремък
политех.belt tightenerопъваща ролка за ремък
политех.belt transmissionремъчно задвижване
политех.belt transmissionремъчна предавкал
политех.belt transportлентов транспорт
политех.belt transporterлентов транспортьор
политех.belt tripperразтоварващо устройство за лентов транспортьор
политех.belt tyreрадиална гума
политех.belt-conveyedтранспортируем с транспортна лента
мин.belt-lifting arrangementустройство за регулиране налягането на лентов транспортъор
политех.belt-lifting arrangementприспособление за сваляне на ремък
политех.belt-pulley flywheelремъчна шайба-маховик
политех.belt-shifter camгърбичен барабан за задвижване на вилката прехвърляща ремъка
политех.belt-shifting deviceмеханизъм за прехвърляне на ремък
политех.belt-stretching rollerопъваща шайба за ремък
политех.belt-tension automaticallyрегулиране опъването на ремък
политех.belt-tensioning pulleyопъваща шайба
политех.belt-tightening pulleyопъваща шайба
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.body typeосновен шрифт
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.bottom beltдолен клон на лента
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
cam belttiming belt
израз.cam beltангренажен ремък
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
воен.cartrige beltпатрондаш
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.chain beltтрансмисионна зъбна верига
политех.chain beltшарнирен ремък
политех.chain-belt conveyorверижно-лентов транспортьор
политех.chain-type tableверижна маса
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
политех.cog beltклиновиден назъбен ремък
политех.cogged beltклиновиден назъбен ремък
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.cone-type crusherконусна трошачка
мат.confidence beltдоверителна зона
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.conveying beltтранспортна лента
политех.conveyor beltтранспортна лента
политех.conweigh beltтоварачна машина с лентово подаване
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.cotton beltбрезентова лента
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
политех.crater-type wearязвено износване
политех.crawler beltгъсенична лента
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
добави значение или превод тук