blanket-type pneumatic machine

  • Обогатителни (машини, процеси, индустрия)
  • пневматична машина с поресто дъно
199 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.accounting machineфактурна машина
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air blanketвъздушен покриващ слой
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
политех.arm-type holderлостов държач
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
текст.backwashing machineлисьоза
политех.baffle blanketщитов мембранен звукопоглъщател
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
тех.ballasting machineбаластьор
тех.ballasting machineбаластер
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beading machineзикмашина
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсгъваем
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
мет.belt-type disintegratorройер
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.bending machineмашина за огъване
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
политех.black typeосновен шрифт
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
политех.blade-type crusherножова мелница
blanketзавивам/покривам с одеяло
blanketтежък слой от облаци/мъгла/сняг и пр
blanketодеяло
геол.blanketнанос
геол.blanketнанос, горен пласт
полигр.blanketофсетно платно
ядр.blanketзона на възпроизводство
blanketчул, покривало (за кон и пр.)
blanketпотулвам, потушавам, задушавам, премълчавам (въпрос, скандал и пр.)
ам.blanketпопона
юр.blanketбланкетен
политех.blanket depositпластообразно находище
политех.blanket groutingукрепително циментиране
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
ядр.blanket unitклетка от зоната за възпроизводство
политех.blanket veinпластова жила
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
политех.blower machineвдухващ вентилатор
политех.blowing machineвдухващ вентилатор
политех.blueprinting machineвдухващ вентилатор
политех.board-pressing machineкартонена преса
текст.bobbinet machineбобинетна машина
политех.bobbing machineзъбофрезова машина
политех.body typeосновен шрифт
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
мин.bolting machineмашина за поставяне на анкерен крепеж
обог.bolting machineмеханично сито
полигр.bookbinding machineмашина за подвързване
политех.boring machineхоризонталноразстъргваща машина
обр. мет.boring machineборверк
политех.bottle-capping machineмашина за запушване на бутилки
политех.bottle-cleaning machineмашина за миене на бутилки
политех.bottle-filling machineпълначна машина
политех.bottle-rinsing machineмашина за изплакване на бутилки
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket drilling machineконзолна пробивна машина
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
политех.braiding machineмашина за оплитане
текст.breaking machineочуквачка
политех.breaking machineмъначка
политех.breaking machineмашина за изпитване на разрушаване
политех.breeder blanketзона на възпроизводство на реактор-размножител
политех.brick-moulding machineтухларска преса
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.broaching machineпротяжна машина
текст.broche weaving machineброширен тъкачен стан
текст.brushing machineмашина за четкане
политех.bucket trenching machineтраншеен багер
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
текст.buffing machineмашина за шлифоване с пемза
политех.buffing machineмашина за полиране
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.bulb-blowing machineмашина за издуване на колби
политех.bulb-cutting machineмашина за обрязване на колби
политех.bulb-washing machineколбомиячна машина
политех.burnishing machineмашина за полиране чрез валцоване на повърхностния слой
политех.burring machineмашина за сваляне на мустаци
политех.butt-welding machineмашина за челно електросъпротивително заваряване без стопяване на краищата
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
хран.butter wrapping machineмаслоопаковъчен автомат
текст.button sewing machineмашина за зашиване на копчета
шив.button sewing machineкопчарка
шив.button-hole machineиличарка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
текст.buttonhole machineмашина за обшиване на илици
мин.caging machineпробутвач на вагони
добави значение или превод тук