double-arm lever

  • Обща политехника
  • двураменен лост
200 допълнителни резултата:
политех.actuating armработно рамо на лост
политех.actuating leverлост за задействуване
политех.adjustable leverръчка с променлива дължина
кораб.anchor armрог на котва
политех.anchor armанкерна междина на мост
политех.angle-lever shearsколяно-лостова ножица
armтясно продължение на замен/воден масив
armръка
armоръжие, въоръжение
armвъоръжавам
armлапа, преден крайник
armснабдявам, съоръжавам
armподпора за ръката
израз.armгерб
съкращение.armAdvanced RISC Machines
съкращение.armAnti-Radar Missile
съкращение.armAnti-Radiation Missile
геогр.armръкав
тех.armлопатков
тех.armрамо, лост, ръчка, дръжка, конзола, стрела (на кран), напречна греда, траверса
мет.armпресово рамо
воен.armзареждам/активирам оръжие
воен.armоръжие
воен.armрод войска
arm bandнадуваемa плувкa за ръka
политех.arm craneконзолен кран
политех.arm elevatorелеватор с носещи лапи
политех.arm fileедра пила с квадратно сечение
политех.arm lengthобсег на рамото на машина
политех.arm mixerлопаткова бъркачка
политех.arm of angleрамо на ъгъл
политех.arm of coupleрамо на две сили
политех.arm of craneстрела на кран
политех.arm of craneобсег на кран
политех.arm of forceрамо на сила
тех.arm restподлакътник
политех.arm sawръчен трион
политех.arm spacingотвор на машина за електросъпротивително заваряване
политех.arm stirrerлопаткова бъркачка
тех.arm supportподлакътник
политех.arm supportконзолна опора
политех.arm support bracketопорен лагер на дорник
политех.arm support bracketхобот на фрезмашина, поддържащо коляно
разг.arm wrestlerканадскаджия
политех.arm-support standстойка за допълнителна опора на хобота на фрезмашина
политех.arm-type holderлостов държач
ел.arresting leverаретир
политех.arresting leverспирателен лост
политех.articulated armшарнирен лост
политех.balancing armбалансир
политех.balancing leverизравнителен лост
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.bell-crank leverъглов лост
политех.bent leverогънат лост
политех.binder leverлост за застопоряване
политех.binder leverръчка за затягане
политех.blocking leverблокиращ лост
мин.boring armрежеща щанга
политех.bracket arm suspensionокачване по стълбов напречник
политех.brake armспирачен лост
политех.brake leverспирачен лост
двиг.breaker armчукче на прекъсвач
ел.bridge armрамо на мост
политех.bumper armконзола на буфер
жп.calling-on armповиквателно рамо на семафор
политех.cantilever armконзола
жп.casting armоснова на рамото на семафор
политех.change-gear leverлост за превключване на скорости
политех.change-over leverлост за превключване
политех.change-speed leverлост за превключване на скорости
политех.clamping leverръчка за затягане
маш.clutch armлост на съединител
политех.clutch leverлост за включване или изключване на съединител
мин.column armконзала на колонка на пробивен чук
политех.combat armбойно оръжие
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.control armлост за управление
политех.control leverлост за управление
политех.counterbalance armрамо на лост за противотежест
политех.coupling leverлост за включване или изключване на съединител
политех.crank leverманивела
политех.cranking leverманивела
политех.dipper armрамо на багерен кош
жп.direction-indicator armпътеуказател от семафорен тип
жп.disconnecting leverръчка за окачване
политех.disconnecting leverлост за изключване
политех.disengaging leverлост за изключване
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double clothдвоен плат
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойна сол
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
добави значение или превод тук