double-angular cutter

  • Обща политехника
  • несиметрична двуъглова дискова фреза
  • палцова ъглова фреза
200 допълнителни резултата:
политех.angle cutterъглова фреза
angularсух, кокалест
angularнедодялан, скован
angularъглест, ъгловат, остър
тех.angularъглов, коленчат, разположен под ъгъл
политех.angular apertureъглова апертура
политех.angular capitalмодернизиран кошничен капител с четири еднакви страни
политех.angular coefficientъглов коефициент
политех.angular cutterъглова фреза
политех.angular deflectionъглово отклонение
политех.angular dimensionразмер в ъглови единици
политех.angular discrepancyъглово несъвпадение
политех.angular discriminationчувствителност към малки изменения в посоката на звука
мат.angular displacementнеуспоредност
мат.angular distanceъглово разстояние
политех.angular fileтриъгълна пила
политех.angular functionъглова част на вълнова функция
ам.angular gageъгломер
angular gaugeъгломер
политех.angular gearзъбно колело с наклонени зъби
политех.angular holeотвор с многоъгълно сечение
политех.angular instrumentъгломерен уред
политех.angular measureъглово измерение
политех.angular measurementъглово измерване
политех.angular millingъглово фрезоване
мат.angular misalignmentнеуспоредност
политех.angular momentumкинетичен момент
политех.angular movement transducerдатчик за ъглово изместване
angular offsetъглово изместване
политех.angular offsetкоригиране на ъгловото положение
политех.angular oscillationsъглов трептение
политех.angular parallaxъглов паралакс
политех.angular phase differenceъглова фазова разлика
политех.angular pitchъглова стъпка
политех.angular planingхобловане под ъгъл
политех.angular pointвръх на ъгъл
политех.angular positionнаклонено положение
политех.angular rateъглова скорост
политех.angular resolutionъглова разделителна способност
политех.angular sandкариерен пясък
политех.angular settingразполагане под ъгъл
политех.angular slipъглово приплъзване
политех.angular strainдеформация при усукване
политех.angular surveyingъгломерна снимка
политех.angular testизпитване на прегъване
политех.angular threadтриъгълна резба
политех.angular toothзъб на запиращо зъбно колело
политех.angular transformationтригонометрично преобразуване
политех.angular unconformityъглово несъгласно напластяване
политех.angular velocityъглова скорост
зав.angular weldingхолбоване
политех.angular wheelконусно зъбно колело
политех.angular-contact ball bearingрадиално-аксиален сачмен лагер
политех.backed-off cutterфреза със затиловани зъби
политех.ball cutterсферична фреза
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bender-and-cutterмашина за огъване и рязане
политех.bevel-gear cutterмашина за нарязване на конусни зъбни колела
политех.bolt cutterмашина за нарязване на болтове
политех.boring cutterнож за разстъргване
политех.boring cutterцилиндричен дорников зенкер
тех.brush cutterхрасторез
политех.cam cutterфреза за обработване на гърбици
обр. мет.chamfer cutterфаскорез
политех.circular cutterцилиндрична фреза
мин.coal cutterподкопна машина
политех.coarse-pitch cutterфреза с голяма стъпка
политех.coarse-pitch cutterфреза с едри зъби
политех.coarse-teeth cutterфреза с едри зъби
политех.coarse-teeth cutterфреза с голяма стъпка
политех.cold cutterшлосерски секач
политех.concave cutterвдлъбната фреза
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.coned cutterконусна фреза
политех.convex cutterизпънала фреза
политех.counterbore cutterтонусен зенкер
политех.countersink cutterзенкер
мин.cross-cutterподкопна машина
cutterкрояч, резач
мор.cutterкатер
тех.cutterрезак
тех.cutterрежещ инструмент, (нож на) фреза, дълбач, ножица, саморезачка, мин. подкопна машина
тех.cutterрежещ инструмент
тех.cutterсвредло с глава/коронка
мин.cutterподкопна машина
хран.cutterкутер
тех.cutter barборщанга
маш.cutter barфрезов дорник
маш.cutter blockфрезова глава
зав.cutter bodyръкохватка на горелка
обог.cutter carriageкаретка на отсекател
мин.cutter chainрежеща верига
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.cutter gangкомплект от фрези, които обработват едновременно няколко повърхнини
политех.cutter grindingзаточване на фрези
политех.cutter headножова глава
политех.cutter holderножодържач
политех.cutter jibрежеща ръка
мин.cutter loaderминен комбайн
мин.cutter loader colterрезец
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutter slideфрезов супорт
политех.cutter spindleфрезово вретено
мин.cutter sprocketнаправляващо зъбно колело на подкопна машина
политех.cutter-grinding machineмашина за заточване на фрези
политех.cutter-head dredgeеднокофова драга
политех.cutter-head grinderмашина за заточване на фрези и ножови глави
политех.cutter-loader cutterминен комбайн
политех.cutter-loader cutterподкопно-товаръчна машина
политех.cutter-relieving attachmentприспособление за затиловане
политех.cylindrical cutterцилиндрична фреза
политех.die-bolt cutterплашкова болтонарезна машина
политех.die-sinking cutterматрична фреза
политех.disk cutterдискова фреза
политех.disk cutterдисков нож
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдубликат, копие
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно количество
doubleдвойно
doubleстая с две легла
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleтенис игра на двойки
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleпо двама
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
добави значение или превод тук