bar cutter

  • Обща политехника
  • машина за рязане на арматурно желязо
199 допълнителни резултата:
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.angle cutterъглова фреза
политех.angular cutterъглова фреза
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.backed-off cutterфреза със затиловани зъби
политех.backing barзаваръчна подложка
политех.ball cutterсферична фреза
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barбургия
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barносач, фонтура
политех.barтяга, връзка, плъзгач
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codebarcode
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenскара
политех.bar screenрешетка
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонтир
шив.bar tackпонт
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bender-and-cutterмашина за огъване и рязане
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.best barкюлче
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
политех.bevel-gear cutterмашина за нарязване на конусни зъбни колела
политех.bolt cutterмашина за нарязване на болтове
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring cutterнож за разстъргване
политех.boring cutterцилиндричен дорников зенкер
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.brake barспирачен лост
тех.brush cutterхрасторез
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
политех.cam cutterфреза за обработване на гърбици
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
обр. мет.chamfer cutterфаскорез
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
политех.circular cutterцилиндрична фреза
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
мин.coal cutterподкопна машина
политех.coarse-pitch cutterфреза с голяма стъпка
политех.coarse-pitch cutterфреза с едри зъби
политех.coarse-teeth cutterфреза с голяма стъпка
политех.coarse-teeth cutterфреза с едри зъби
coffee barкафене
политех.cold cutterшлосерски секач
тлг.combination barнаборна линийка
ел.commutator barколекторна ламела
политех.concave cutterвдлъбната фреза
политех.coned cutterконусна фреза
ел.connector barизводна шина
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
политех.convex cutterизпънала фреза
политех.copper barмед на слитъци
политех.corrugated barвълнообразно профилиран арматурен прът
политех.counterbore cutterтонусен зенкер
политех.countersink cutterзенкер
политех.coupling barсъединителен прът
политех.cranking barманивела
стр.cross barригел
тлг.cross-bar connectorсъединител в система
политех.cross-bar connectorкросбар
мин.cross-cutterподкопна машина
стр.crow barлост тип 'кози крак'
стр.crow barкози крак
политех.crown barнадтаванна греда
мин.culm barнасипище
политех.curved barкрив прът
cutterкрояч, резач
мор.cutterкатер
тех.cutterрежещ инструмент, (нож на) фреза, дълбач, ножица, саморезачка, мин. подкопна машина
тех.cutterрежещ инструмент
тех.cutterсвредло с глава/коронка
тех.cutterрезак
мин.cutterподкопна машина
хран.cutterкутер
тех.cutter barборщанга
маш.cutter barфрезов дорник
маш.cutter blockфрезова глава
зав.cutter bodyръкохватка на горелка
обог.cutter carriageкаретка на отсекател
мин.cutter chainрежеща верига
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.cutter gangкомплект от фрези, които обработват едновременно няколко повърхнини
политех.cutter grindingзаточване на фрези
политех.cutter headножова глава
политех.cutter holderножодържач
политех.cutter jibрежеща ръка
мин.cutter loaderминен комбайн
мин.cutter loader colterрезец
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutter slideфрезов супорт
политех.cutter spindleфрезово вретено
мин.cutter sprocketнаправляващо зъбно колело на подкопна машина
добави значение или превод тук