flat grade

  • Обща политехника
  • слаб наклон
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.first-gradeпървокачествен
flatплосък
flatгладък, равен
геол.flatравна повърхност
текст.flatглавичка на дарак
жп.flatхоризонтален участък от пътя
мин.flatоколошахтов двор
политех.flatвагон-платформа
политех.flatчелен заваръчен шев в долно положение
политех.flatхоризонтален пласт, хоризонтално залягащо находище
политех.flatравен
политех.flatхоризонтален, полегат, плосък, апартамент, плоскост
муз.flatбемолен
политех.flat angleизправен ъвъл
политех.flat archплосък свод
леяр.flat backнеразглобяем модел с една равна повърхнина
политех.flat backнеразглобяем модел с една плоска повърхнина
политех.flat barлентов материал
политех.flat barлентова стомана
политех.flat bar stockлентов материал
политех.flat bearingплоска опора
политех.flat bearingплосък направляващ елемент
политех.flat beltплосък ремък
политех.flat bit tongsковашки клещи с плоски челюсти
политех.flat buildingжилищен блок
политех.flat cableплосък кабел
политех.flat carтобарен автомобил-платформа
политех.flat champignon railрелса с плосък глава
политех.flat channelling fileплоска пила за обработване на канал
политех.flat circular sawплосък циркуляр
политех.flat clampпритискаща планка
политех.flat copperмед на листа
политех.flat copperмедна ламарина, медна лента
геол.flat countryнизина
политех.flat countryравнина
хидр.flat crestширок праг
политех.flat curveплавна крива
политех.flat curveкрива с голям радиус
авто.flat deck truckбордови
политех.flat dieширока шлицова дюза
геол.flat dipполегато падение
политех.flat drillпоресто свредло
политех.flat engravingдвумерна фасонна обработка
политех.flat fileправоъгълна тъпоноса заострена пила
политех.flat fillet weldплосък ъглов заваръчен шев
политех.flat fillister-head screwвинт с ниска цилиндрична глава
политех.flat filmплоско фолио
политех.flat folded seamхоризонтален фалц
политех.flat form toolпризматичен профилен нож
политех.flat gradientмалък наклон
политех.flat gradientмалък градиент
политех.flat guideплоска направляваща
политех.flat hammerчук за заглаждане
политех.flat headплоска глава
пласт.flat headглава за екструдиране с плосък процеп
политех.flat ironстоманена лента
политех.flat ironчембер, ютия
политех.flat jumperдлето
политех.flat keelхоризонтален кил
политех.flat keyшпонка с правоъгълно сечение
текст.flat knitting machineлинейна плетачна машина
политех.flat lappingлепинговане на плоскости
политех.flat leadоловен лист
зем.flat lifterпродълбочител
геол.flat massпластово находище
политех.flat metal slitting sawплосък циркуляр
политех.flat mirrorплоско огледало
политех.flat motorдвигател с хоризонтално разположени цилиндри
политех.flat nailгвоздей с плоска глава
политех.flat negativeслабоконтрастен негатив
политех.flat of brickшироката страна на тухла
политех.flat paintматова боя
политех.flat passплосък калибър
политех.flat pistonдисково бутало
политех.flat pivotплоска пета
политех.flat pivot point screwфиксиращ винт с цилиндричен край
полигр.flat plateплоска печатна форма
политех.flat pliersклещи с плоски челюсти
политех.flat positionдолно положение
политех.flat railплосък релса
политех.flat reamerплосък райбер
ак.flat responseравномерна честотна характеристика
политех.flat rollerцилиндрична ролка
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.flat ropeплоско въже
политех.flat round-edged fileплоска пила със закръглени ръбове
политех.flat scheduleтвърд план
политех.flat scheduleутвърдена програма, твърда разценка
политех.flat scraperплосък шабър
геод.flat sheetплан на местност
мин.flat sheetпластов залеж
политех.flat sheetгладък лист
политех.flat sheetплоча
мин.flat shutобръщателна плоча
политех.flat slateплоски шисти
flat slidesчехли без каишка
политех.flat sluice valveшибър
политех.flat soundзвук, понижен с половин тон
политех.flat spiralплоска спирала
политех.flat springплоска пружина
политех.flat squareплосък ъгълник
политех.flat stereotypeплосък стереотип
политех.flat stockлентов материал
политех.flat surfaceравнина
геом.flat surface accuracyравнинност
политех.flat surface grindingплоско шлифоване
политех.flat threadрезба с намалена височина на прфила
политех.flat threadквадратна правоъгълна резба
политех.flat tileплоска керемида
политех.flat trajectoryтраектория, успоредна на земята
мет.flat trowelплоска гладилка
политех.flat tuningгруба настройка
политех.flat tyreспаднала гума
политех.flat valveплосъкшибър
политех.flat vaulted ceilingтаванна конструкция от плоски сводове и греди
политех.flat waterбезвкусна вода
политех.flat weldingзаваряване в долно положение
мин.flat-back methodсистема за разработване с хоризонтални слоеве отдолу нагоре
flat-bedплоскостен
полигр.flat-bed cylinder pressплоскоцилиндрова машина
полигр.flat-bed plateформа за плосък печат
полигр.flat-bed pressплоскопечатна машина
авто.flat-bed truckбордови товарен автомобил
политех.flat-bed truckтоварен автомобил-платформа
зоол.flat-bodiedплоскотел
зоол.flat-bodyплоскотел
политех.flat-bottom binбункер с плоско дъно
политех.flat-bottom ditchтрапецовидна канавка
политех.flat-bottomedплоскодънен
политех.flat-bottomed shipплоскодънен кораб
политех.flat-bottomed vesselплоскодънен плавателен съд
ел.flat-compoundedплоскокомпаундиран
политех.flat-crested spillwayпреливник с широк праг
политех.flat-die extrusionекструдиране през глава с плосък процеп
политех.flat-die forgingръчно коване
геол.flat-dipping bedхоризонтално залягащ пласт
политех.flat-face pulleyцилиндрична шайба
политех.flat-faced fillet weldплосък ъглов заваръчен шев
политех.flat-faced pulleyцилиндрична шайба
политех.flat-film methodметод за производство на плоско фолио
политех.flat-flame burnerгорелка с плосък пламък
мед.flat-footплоскостъпие
политех.flat-grid strain gaugeтензометър с плоска зигзагообразна намотка
политех.flat-head rivetнит с цилиндрлична глава
политех.flat-head screwвинт с ниска глава
политех.flat-head thumb screwвинт с ниска глава с накатка
политех.flat-head valveклапан с плоска глава
политех.flat-headed nailгвоздей с плоска глава
политех.flat-headed pistonбутало с плоско чело
политех.flat-image amplifierусилвател на изображение с плосък екран
flat-ironютия
тех.flat-jetплоскоструен
бот.flat-leavedгладколист
политех.flat-link chainшарнирна верига с плоски звена
политех.flat-nosed pliersклещи с плоски челюсти
политех.flat-paddle agitatorбъркалка с плоски лопатки
политех.flat-paddle mixerлопаткова бъркачка с вертикални лопатки
елн.flat-panelплоскопанелен
политех.flat-point screwфиксиращ винт с плосък край
тех.flat-pressedплоскопресован
тех.flat-pressedплоскопресуван
политех.flat-rolled steelплоска валцована стомана
политех.flat-rolling dieплоска валцоваща плашка
политех.flat-sawn timberдървен материал, разбичен тангенциално
политех.flat-seated valveклапан с плоско легло
политех.flat-sheet laminateламинати
flat-sieveплоскоситов
политех.flat-slab constructionбезгредова конструкция
политех.flat-stagered amplifierшироколентов усилвател
политех.flat-surface grinding machineплоскошлифовъчна машина
политех.flat-thrust journalплоска плътна пета
политех.flat-topплоска горна част
политех.flat-top pistonбутало с плоско чело
тлф.flat-type relayплоско реле
политех.flat-wire springспирална пружина от лента
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
добави значение или превод тук