foundation plan

  • Обща политехника
  • план на основи
109 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.black base foundationоснова на пътна настилка от обработени с битум каменни фракции
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
политех.bottom of foundationдолна част на основа
политех.bridge foundationоснови на мост
ик.business planбизнесплан
политех.compressed-air foundationкесонна основа
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
foundationоснование, достоверност
foundationфондация, благотворителен фонд
foundationфондационен
foundationосноваване, създаване, учредяване
жп.foundationлегло
политех.foundationземно платно
политех.foundationбаза, фундамент
foundationоснова (и прен.), тех. фундамент
стр.foundationфундиране
политех.foundation bedземен пласт под фундамент
политех.foundation boltфундаментален болт
политех.foundation crossфундаментна скара
стр.foundation crossростверк
стр.foundation ditchкотлован
политех.foundation formкофраж за осноба
политех.foundation girderфундаментна греда
стр.foundation girderрандбалка
политех.foundation grilleскара
политех.foundation grilleростверк
политех.foundation levelотметка при полагане на основи
политех.foundation pitстроителен изкоп за основи
стр.foundation pitкотлован
политех.foundation plateфундаментна плоча
политех.foundation settlementслягане на основа
политех.foundation stoneфундаментен камък
политех.foundation wallфундаментна стена
политех.foundation washerанкерна плоча
политех.general planгенерален план
политех.grouting of rock foundationциментиране на скална основа
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.independent foundationнезависимо фундиране
политех.independent foundationотделен фундамент
политех.integrated planкомплексен план
политех.isolated foundationнезависимо фундиране
политех.isolated foundationотделен фундамент
политех.key planпояснителен чертеж
политех.lay the foundation forслагам началото на
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.machine foundationфундамент под машина
политех.master planгенерален план
политех.mat foundationеднороден фундамент
политех.matte foundationеднороден фундамент
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
политех.permanent foundationпостоянен фундамент
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.pile foundationпилотна основа
политех.piled foundationпилотна основа
pious foundationвакъф
pious foundationвакъфски
политех.piping planтръбна схема
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
мин.planред за подготовка
политех.planсъставям план
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
политех.raft foundationширокоплощна основа
политех.raft foundationфундамент във вид на скара
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.ring foundationпръстеновиден фундамент
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтално сечение
политех.section planхоризонтален разрез
политех.shallow foundationплитък фундамент
политех.shoring of foundationукрепване на фундамент
политех.single foundationотделен фундамент
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
хидр.spillway-foundation blockблок на бетонов фундамент
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.stone foundationкаменна основа
политех.sunk foundationпотопен фундамент
политех.sunk foundationкесон
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
политех.yielding of foundationслягане на основа
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук