blank bolt

  • Обща политехника
  • ненаряван болт
199 допълнителни резултата:
политех.adjuster boltнатягащ болт
политех.adjuster boltрегулиращ болт
политех.anchor boltанкерен болт
тех.arbor boltимбусен болт
политех.around boltфундаментален болт
политех.assembling boltмонтажен болт
политех.attachment boltсъединителен болт
политех.ball-headed boltболт със сферична глава
политех.barb boltанкерен болт
политех.bay boltанкерен болт
политех.binder boltболт за лагерен капак
политех.binder boltболт с т-образна глава, стопорен болт
политех.black boltнеобработен болт
blankсляп, зазидан (за врата, прозорец)
blankпразен, незастроен
blankтире/звездичка/многоточие вместо пропусната/подразбираща се дума в текст
blankобъркан, озадачен
blankзатъмнявам, скривам от погледа
blankпразен, халосен (за патрон)
blankбланка, формуляр
blankнеримуван (за стих)
blankпразнина, празнота, празно пространство, пустота
blankнепечеливш билет
blankпълен, абсолютен
blankпропуск
сп.blankпобеждавам на нула
елн.blankдъно на електроннолъчева тръба
изч.blankпразна зона
маш.blankзаготовка
мин.blankбезруден
политех.blankщанцовам
хим.blankконтролен опит
blankизрязан, но недооформен къс метал/дърво (за монета, ключ и пр.)
blankпразно място (на страница и пр.)
blankбезизразен, безразличен, равнодушен, безучастен (за поглед и пр.)
blankпразен, бял, неизписан, непопълнен (за лист и пр.)
blankгубя се, заглъхвам, чезна (за звук) (обик. с out)
blankеднообразен, безинтересен. скучен
политех.blank ammunitionхалосни патрони
политех.blank arcadeдекоративна аркада
политех.blank archглуха дъга
политех.blank archглух свод
политех.blank assayпразна проба
воен.blank cartridgeхалосен патрон
политех.blank characterзнак за пропуск
тех.blank coverзаглушка
политех.blank curveкрива на фона
политех.blank curveреперна крива
политех.blank dookврата с неостъклено крило
политех.blank firingхалосна стрелба
тех.blank flangeзаглушка
политех.blank flangeглух фланец
политех.blank formбланка
политех.blank formформуляр
политех.blank gasoleneбензин без добавки
политех.blank gasolineбензин без добавки
политех.blank grooveнемодулирана бразда
политех.blank heatпробна плавка
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
политех.blank offзазиждам
политех.blank offизкърпвам, покривам, запушвам
политех.blank plugпробка
политех.blank plugзапушалка, тапа
политех.blank runизпитване на празен ход
политех.blank solutionразтвор на празната проба
изч.blank spaceпразен заряд
политех.blank stockконтролна смес
политех.blank testпразна проба
политех.blank testпразен опит, контролно изпитване
политех.blank wallсляпа стена, калкан
политех.blank wallстена без прозоречни отвори
политех.blank weaponхладно оръжие
политех.blank windowдекоративен прозорец
политех.blank wireгол проводник
мин.blank-casing bitдлето за разширяване на сондаж под обсадна колона
воен.blowback boltсвободен затвор
boltпроучвам, разследвам
boltхуквам, избягвам, офейквам
boltокови (за крака)
boltизбъбрям, изтърсвам
boltBOLT upright изправено, с изпънат гръб
boltсноп (от върбови вейки, тръстика)
boltмълния, гръм
boltизгълтвам/излапвам набързо
boltхукване, побягване, избягване
boltпресявам, отсявам (брашно) през сито
boltзаключвам, залоствам (врата), to BOLT someone in/out заключвам някого вътре/навън
boltрезе, мандало, лост, затвор (на оръжие)
boltстягам/притягам с болтове
boltизлапване набързо
ист.boltстрела
тех.boltболт
тех.boltболтов
политех.boltшпилка
политех.boltзакрепвам с болт
boltтоп, руло (плат, тапети и пр.)
boltнапущам, изоставям (партия и пр.)
разг.boltоплюсквам
разг.boltопрасквам
политех.bolt chiselсекач с тясно острие
политех.bolt circleокръжност с отвори за болтове
политех.bolt clipperклещи за рязане на арматура
политех.bolt cutterмашина за нарязване на болтове
политех.bolt dieщампа за коване на болтове
политех.bolt dieвинтонарезна плашка
политех.bolt headerмашина за формуване на глави
политех.bolt jointболтово съединение
жп.bolt lockзадвижваща контролна заключалка
воен.bolt mechanismзатворен механизъм
политех.bolt onзакрепвам с ботл
политех.bolt pinщифт
политех.bolt pinнапречен клин
политех.bolt pressпреса за щамповане на болтове
политех.bolt retentionосигурителен елемент срещу саморазвиване на болт
политех.bolt stapleухо на болт
политех.bolt stockболтова стомана
политех.bolt timberбичен дървен материал
политех.bolt togetherзакрепвам с болт
политех.bolt tongsковашки клещи за изковаване на болтове
политех.bolt toothцевен зъб
политех.bolt upзавинтвам
политех.bolt upзатягам, закрепвам с болт
политех.bolt wireтел за изработване на болтове с малък диаметър
политех.bolt-clippersболтови клещи
политех.bolt-locking deviceпредпазно устройство против саморазвиване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
политех.bright boltобработен болт
политех.buffer boltбуферен прът
политех.butterfly boltкрилчат болт
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-headed boltболт с полусферична глава
политех.cap boltскрепителен винт
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
политех.catch boltстопорен щифт
политех.catch boltстопорен болт
политех.chain boltверижен болт
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
политех.clamp boltзатягащ болт
политех.clamping boltзатягащ болт
политех.coach boltвинт за дърво
геол.cone-clamp boltболт с конусно затягане
политех.conical boltконусен болт
политех.connecting boltсъединителен болт
политех.construction boltмонтажен болт
политех.copper boltмеден болт
политех.copper boltпоялник
политех.cotter boltболт с клиновидна глава
политех.countersunk boltболт със скрита глава
политех.coupling boltсъединителен болт
политех.coupling boltвинтова стяга
политех.crab boltсъединителен анкерен болт
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup nib boltболт с полукръгла глава и зъб
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.die-bolt cutterплашкова болтонарезна машина
политех.distance boltдистанционен болт
политех.dog boltшарнирен болт
политех.door boltрезе на врата
политех.dormant boltболт със скрита глава
политех.double-end boltшпилка
политех.dowel boltшлифовеан болт
политех.drag boltтегличен болт
политех.draw boltтегличен болт
политех.draw-in boltболт за затягане на фрезови дорници
политех.drift boltклин за избиване
политех.drift boltанкерен болт
политех.driving boltпалец на сърце
политех.drop boltшарнирен болт
жп.electric bolt lockелектрическа контролна заключалка
политех.erection boltмонтажен болт
мин.expansion sleeve boltщанга с разпорна гайка
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
мор.eye-boltобух
политех.fang boltнасечен накерен болт
политех.field boltмонтажен болт
политех.fin-neck boltболт с издатък под главата
политех.fishplate boltболт за челно свързване
политех.fitter boltточно обработен болт
политех.fitter boltпасващ болт
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.flush boltрезе на врата
политех.flush-headed boltболт със скрита глава
политех.forelocked boltшплинтован болт
политех.foundation boltфундаментален болт
политех.full-thread boltболт с резба до главата
политех.gear blankзаготовка за зъбно колело
политех.gib-headed boltболт-кука
политех.gland boltболт за капак на салник
политех.guide boltнаправляващ болт
политех.half-blankполуобработен детайл
политех.half-bright boltполуобработен болт
политех.hanger boltшпилка
мин.headed boltпрът с разширяващо се закотвящо устройство
политех.hex boltболт с шестостенна глава
политех.hexagon-head boltболт с шестостенна глава
политех.hexagon-headed boltболт с шестостенна глава
добави значение или превод тук