bone coal

  • Обща политехника
  • въглищни шисти
186 допълнителни резултата:
хим.activated coalактивен въглен
политех.altogether coalнесортирани въглища
политех.anthracite coalантрацитни въглища
политех.ash coalпепелни въглища
политех.baking coalкоксуващи се въглища
политех.barley coalантрацит с едрина 2, 5-6, 0 мм
политех.binding coalкоксуващи се въглища
black coalчерни въглища
политех.blind coalантрацитни въглища
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
boneотделям (месо) от кокалите
boneкост
boneизваждам костите на (риба)
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneсрастък на въглища и скали
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
brown coalкафяви въглища
политех.buckwheat coalситни въглища
политех.caking coalкоксуващи се въглища
политех.cannel coalдългопламъчни въглища
политех.charred coalкокс
анат.cheek-boneскула
политех.cherry coalмеки въглища
политех.cindery coalкоксуващи се вълища
политех.cleaned coalобогатени въглища
coalкаменни въглища
coalзапасявам (се) с въглища, товаря въглища
coalвъглен
coalжарава
coalовъглявам (се)
политех.coal augerвъглищна шнекова сонда
мин.coal bedвъглищен пласт
политех.coal binбункер за въглища
геол.coal brassвключения от пирит във въглищен пласт
обог.coal breakerвъглетрошачка
политех.coal brickвъглищен брикет
мин.coal burstвнезапно изхвърляне на газ
политех.coal cakeвъглищен брикет
политех.coal conveyorтранспортьор за въглища
политех.coal crusherтрошачка на каменни въглища
мин.coal cutterподкопна машина
политех.coal depotсклад за въглища
политех.coal distillationсуха дестилация на въглища
политех.coal dressingобогатяване на въглища
политех.coal dressingсортиране на въглища
политех.coal dumpвъглищно насипище
политех.coal dustвъглищен прах
политех.coal equivalentусловно гориво
мин.coal faceвъглищен забой
геол.coal fieldвъглищен басейн
политех.coal firingгорене на каменни въглища
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
мин.coal gasificationгазифициране на каменни въглища
политех.coal gradingсортиране на въглища
мин.coal hammerкъртачен чук
политех.coal holdвъглищен трюм
политех.coal ignitabilityсклонност на въглищата към самозапалване
политех.coal industryкаменовъглена промишленост
политех.coal jiggingобогатяване на въглища с промивна машина
мин.coal lossзагуба на въглища
мин.coal mineвъглищна мина
политех.coal mineвъглищен рудник
политех.coal miningдобив на въглища, въгледобивна промишленост
политех.coal naphtaбензол
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal ploughкаменовъглен струг
политех.coal plowкаменовъглен струг
тех.coal pulverized concentratorпрахоконцентратор
мин.coal slackвъглищен ситнеж
геол.coal stoneантрацит
политех.coal stoneедри въглища
политех.coal storageсклад за въглища
политех.coal storageзапас от въглища, съхраняване на въглища
политех.coal supplyдоставка на въглища
политех.coal tarкаменовъглен катран
политех.coal temperingнавлажняване на въглища
политех.coal veinвъглищен пласт
политех.coal washeryобогатителна фабрика за въглища
политех.coal washingпромиване на въглища
политех.coal washingмокро обогатяване
обог.coal yieldдобив на въглищен концентрат
мин.coal-bearingвъгленосен
геол.coal-bearing formationвъгленосна формация
политех.coal-bearing strataвъгленосна свита от пластове
политех.coal-bearing strataвъгленосни отложения
мин.coal-cutting machineподкопна машина
политех.coal-dust brickбрикет от въглищен прах
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.coal-dust explosibilityвзривяемост на въглищен прах
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
coal-faceзабой
политех.coal-fired furnaceпещ, работеща с каменни въглища
политех.coal-handling equipmentсъоръжения за транспортиране на въглища
coal-minerминьор, въглекопач
мин.coal-mining explosiveпредпазен експлозив за използване във въглищни рудници
тех.coal-pulverized concentratorпрахоконцентратор
тех.coal-pulverized pulverized concentratorпрахоконцентратор
тех.coal-pulverizingпрахоприготвящ
политех.coal-storage yardсклад за въглища
политех.coal-supply shipкораб за доставка на въглища
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
политех.coal-tar pitchкаменовъглена смола
политех.coal-tar pitchкаменовъглен катран
обог.coal-washing tableвъглеобогатителна маса
анат.collar-boneклавикула
мин.cropper coalвъглища, изоставени в долнището на пласт
политех.crozzling coalкоксуващи се въглища
политех.culm coalситно смлени въглища
политех.dead coalнекоксуващи се въглища
политех.denty coalмеки саждести въглища
политех.drossy coalвъглища с примес от пирит
минер.dry boneсмитсонит
политех.dull-hard coalдюрен
политех.earth coalлигнитни въглища
политех.fat coalбитуминозни въглища
политех.fault coalнискокачествени въглища
политех.fiery coalгазови въглища
политех.foliated coalшистозни въглища
политех.free-burning coalнеспичащи се въглища
политех.free-burning coalгорящи с дълъг пламък
политех.glance coalблестящи въглища
политех.glance coalкларен
политех.glance coalантрацитни въглища
политех.graded coalсортирани въглища
политех.hard-coalантрацитни въглища
мин.head coalвъглищна въглищна прослойка, оставена в горнището
мин.high coalмощен въглищен пласт
политех.inferior coalнискокачествени въглища
политех.jet coalдългопламъчни въглища
политех.kennel coalдългопламъчни въглища
геол.laminated coalслоести въглища
политех.lean coalпостни въглища
политех.light coalгазови въглища
политех.lignite coalлигнитни въглища
политех.mineral coalкаменни въглища
политех.moulded coalбрикетни въглища
политех.non-caking coalнекоксувани въглища
политех.picked coalобогатени въглища
политех.pit coalкаменни въглища
политех.pitch coalкафяви въглища
политех.powder coalвъглищен прах
анат.pubic boneпубис, срамна кост
политех.pulverized coalпрахообразни въглища
политех.pulverized-coal furnaceпещ, работеща с въглищен прах
мин.rooster coalнепосредствено глинесто горнище
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
политех.sapropelic coalсапропелитни въглища
set a boneкост
политех.short-flame coalкъсопламъчни въглища
политех.sintering coalкоксуващи се въглища
политех.sized coalсортирани въглища
политех.slack coalвъглищен шлам, въглищна кал, въглищна тиня
политех.slack coalдребни въглища
политех.soft coalбитуминозни въглища
политех.splint coalвъглища с дълъг пламък
политех.steam coalвъглища за парогенератори
политех.stone coalантрацитни въглища
анат.thigh boneфемур
мед.thigh-boneбедрена кост
политех.volatile coalвъглища с високо съдържание на летливи вещества
политех.washed coalпромити въглища
политех.white coalбели въглища
политех.wood-coalдървени въглища
политех.wood-coalлигнитни въглища
политех.woody coalдървени въглища
политех.yolk coalнекоксувани въглища
мед.zygomatic boneябълчна кост
добави значение или превод тук