thigh bone

  • Анатомия
  • фемур
34 допълнителни резултата:
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
boneотделям (месо) от кокалите
boneкост
boneизваждам костите на (риба)
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
политех.boneсрастък на въглища и скали
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
анат.cheek-boneскула
анат.collar-boneклавикула
минер.dry boneсмитсонит
анат.pubic boneпубис, срамна кост
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
set a boneкост
анат.thighбедро
мед.thigh-boneбедрена кост
мед.zygomatic boneябълчна кост
добави значение или превод тук