bone china

  • Обща политехника
  • костен порцелан
46 допълнителни резултата:
all-Chinaобщокитайски
boneкост
boneизваждам костите на (риба)
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
boneотделям (месо) от кокалите
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneсрастък на въглища и скали
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
анат.cheek-boneскула
chinaкитайски
chinaпорцелан, фарфор
chinaпорцеланови съдове
chinaatlr порцеланов, фарфорен
геогр.chinaКитай
бот.china barkхина
бот.china beanпапуда
политех.china clayкаолин
изк.china inkтушов
политех.china inkкитайски туш
политех.china-metalдекоративна керамика
анат.collar-boneклавикула
минер.dry boneсмитсонит
политех.eggshell chinaтънкокостен порцелан
анат.pubic boneпубис, срамна кост
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
set a boneкост
анат.thigh boneфемур
мед.thigh-boneбедрена кост
мед.zygomatic boneябълчна кост
добави значение или превод тук