bone

 • отделям (месо) от кокалите
 • изваждам костите на (риба)
 • BONE up зубря, назубрям
 • прилагателно
 • костен
 • съществително
 • кост, кокал
 • торя с костено брашно
 • кост
 • Съкращение
 • Nickname for the B-1 Lancer (военни - САЩ)
 • Минно дело
 • глинести въглища
 • Обща политехника
 • срастък на въглища и скали
 • забивам на колчета при нивелиране
23 допълнителни резултата:
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
анат.cheek-boneскула
анат.collar-boneклавикула
минер.dry boneсмитсонит
анат.pubic boneпубис, срамна кост
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
set a boneкост
анат.thigh boneфемур
мед.thigh-boneбедрена кост
мед.zygomatic boneябълчна кост
добави значение или превод тук