bongo

  • Зоология
  • съществително
  • голяма африканска антилопа
добави значение или превод тук