bone glue

  • Обща политехника
  • костен туткал
47 допълнителни резултата:
политех.albumin glueалбуминово лепило
политех.animal glueкостен туткал
пчел.bee glueпрополис
пчел.bee glueпрополисов
boneизваждам костите на (риба)
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
boneотделям (месо) от кокалите
boneкост
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneсрастък на въглища и скали
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
политех.casein glueказеиново лепило
анат.cheek-boneскула
анат.collar-boneклавикула
минер.dry boneсмитсонит
glueлепя, залепвам (to, on), слепвам
glueлепилен
glueтуткал, лепило, клей
glueпрен.
политех.glue filmслой от лепило
политех.hide glueлепило от кожени отпадъци
политех.leather glueлепило от кожени отпадъци
политех.lime glueкостен туткал
анат.pubic boneпубис, срамна кост
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
set a boneкост
политех.skin glueлепило от кожени отпадъци
анат.thigh boneфемур
мед.thigh-boneбедрена кост
мед.zygomatic boneябълчна кост
добави значение или превод тук