boney pile

  • Минно дело
  • терикон
115 допълнителни резултата:
политех.anchor pileанкерен пилот
политех.area of pile headповърхност на главата на пилот
политех.atomic pileядрен реактор
политех.batter pileнаклонен пилот
политех.bored pileвинтов пилот
политех.built pileсъставен пилот
политех.bulb pileнабивен пилот с разширена основа
политех.casing of pileгнездо на излят на място пилот
политех.cast-in-place concrete pileизлят на място бетонен пилот
политех.cast-in-situ concrete pileизлят на място бетонен пилот
политех.cementation pileнабивен бетонен пилот
политех.column pileпилот-стойка
политех.composite pileсъставен пилот
политех.cotton pile fabricпамучен плюш
политех.delta pileделта-реактор
стр.dirt pileотвал
политех.disk pileпилот с диск на края
ел.dry pileсуха батерия
политех.dry pileсух елемент
политех.end-bearing pileпилот-стойка
политех.filling pileнабивен пилот
политех.floating pileвисящ пилот
политех.foot of pileпета на пилон
политех.friction pileвисящ пилот
мин.gob pileтерикон
политех.grooved pileшпунтов пилот
политех.guide pileнаправляващ пилот
ядр.in-pile loopвътрешнореакторен цикъл
стр.inter-pile sheetingшпунтова стена между пилоти
политех.king pileнаправляващ пилот
политех.leading pileнаправляващ пилот
политех.mooring pileпристанищен пилот
политех.moulded-in-place concrete pileизлят на място бетонен пилот
политех.nose pileнаправляващ пилот
политех.nuclear pileядрен реактор
ядр.out-of-pileизвънреакторен
ядр.out-of-pile loopизвънреакторен цикъл
политех.pedestal pileнабивен пилот с разширена основа
pileto PILE up блъскам (кораб) в скала/плитчина, сблъсквам се и се натрупвам един върху друг (за коли и пр), причинявам сблъскване/катастрофа
pileпогребална клада
pileнатоварвам догоре
pileкол
pileкосъм, пух, вълна
pileнаблъсквам се, натъпквам cе
pileогромна сграда или комплекс от сгради
pileкуп (чина), камара, грамада
pileтрупам (се), натрупвам (се)
физ.pileядрен реактор (и atomic PILE)
елн.pileбатерия
текст.pileмъх на плат
зав.pileнапластявам
мин.pileнасипище
ядр.pileреактор
политех.pileпакетирам, нареждам на редове
политех.pileнаслоявам
политех.pileкупчина, пакет, връзка, фигура
политех.pileкол, стълб, пилот
pileto PILE up натрупвам се, нараствам (за работа, разходи и пр.)
под.-тр.pileстифирам
под.-тр.pileстиф
стр.pileотвал
стр.pileпилотен
политех.pile bentрамков устой от пилоти
политех.pile bottomоснова на пилоти
политех.pile bridgeпилотен мост
политех.pile capгривна на пилот
стр.pile clusterпилотна група
стр.pile coverглава на пилот
политех.pile crownглава на пилот
политех.pile driverпилотонабивачка
политех.pile drivingнабиване на пилот
политех.pile extensionснаждане на пилот
политех.pile extractorприспособление за издърпване на пилоти
политех.pile foundationпилотна основа
политех.pile gratingскара на пилот
политех.pile neutronреакторен неутрон
политех.pile pierопора от група пилоти
политех.pile pulseсондиращ сигнал
политех.pile radiationизлъчване от реактор
политех.pile sheathingшпунтова ограда
политех.pile spectrumспектър на реакторни неутрони
ядр.pile targetмишена, поместена в реактор
политех.pile theoryтеория на ядрения реактор
политех.pile trestleестакада на пилотни рамкови опори
политех.pile upнатрупвам
ядр.pile-activatedактивиран в реактор
стр.pile-drivingпилотонабивен
стр.pile-driving plantпилотонабивачка
политех.pile-dwellingнаколно жилище
политех.pile-plankшпунтов ред, платформа, пристан
стр.pile-plankшпунтова стена
политех.pile-up pulseкумулативен импулс
политех.plank pileшпунтова греда
политех.plumb pileотвесен пилот
политех.raking pileнаклонен пилот
политех.reinforced concrete pileстоманобетонен пилот
политех.sand pileпясъчен набивен пилот
политех.screw pileвинтов пилот
политех.screwcrete pileцилиндричен винтов пилот
жп.section pileсекционен пост
политех.sectional steel pileнабивен пилот със стоманени обръчи
политех.sheet pileшунтов пилот
стр.sheet-pile wallшпунтова стена
стр.shell of pileзащитна черупка на пилот
стр.spoil pileотвал
политех.spur pileнаклонен пилот
политех.standing pileпилот-стойка
политех.steel pileстоманен пилот
политех.tapered pileпилот с конична форма
политех.thermoelectric pileтермоелемент
политех.thermoelectric pileтермопреобразувател
политех.tilling pileнабивен пилот
политех.timber pileдървен пилот
стр.waste pileотвал
политех.wood pileдървен пилот
добави значение или превод тук