bone marrow

  • Анатомия, Медицина
  • костен мозък
36 допълнителни резултата:
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
boneотделям (месо) от кокалите
boneкост
boneизваждам костите на (риба)
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneсрастък на въглища и скали
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
анат.cheek-boneскула
анат.collar-boneклавикула
минер.dry boneсмитсонит
marrowкостен мозък
marrowсъщина, ядка
анат.pubic boneпубис, срамна кост
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
set a boneкост
анат.thigh boneфемур
мед.thigh-boneбедрена кост
vegetable marrowтиквичка
мед.zygomatic boneябълчна кост
добави значение или превод тук