cheek-bone

  • Анатомия
  • съществително
  • скула
42 допълнителни резултата:
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
boneотделям (месо) от кокалите
boneкост
boneизваждам костите на (риба)
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
политех.boneсрастък на въглища и скали
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
cheekнахалство, безочливост, дързост, наглост, дебелоочие
cheekстрана, буза
cheekбутове, задник, седалищни части
тех.cheekчело на чук, челюст на клещи и пр., каса на врата
кож.cheekкичур
стр.cheekстранична стена
политех.cheek brakeчелюстна спирачка
политех.cheek washerпружинна шайба
политех.clamp cheekпритискаща челюст
анат.collar-boneклавикула
минер.dry boneсмитсонит
анат.pubic boneпубис, срамна кост
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
set a boneкост
анат.thigh boneфемур
мед.thigh-boneбедрена кост
мед.zygomatic boneябълчна кост
добави значение или превод тук