bonfire

  • думите се проверяват
  • съществително
  • голям огън на открито (при празненство, за изгаряне на смет и пр.)
добави значение или превод тук