bone-seeking

  • Медицина
  • остеотропен
37 допълнителни резултата:
boneотделям (месо) от кокалите
boneкост
boneизваждам костите на (риба)
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneсрастък на въглища и скали
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
анат.cheek-boneскула
анат.collar-boneклавикула
минер.dry boneсмитсонит
политех.heat-seeking guidanceнасочване по инфрачервено излъчване
анат.pubic boneпубис, срамна кост
refraining from seekingнепоискване
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
self-seekingинтересчийство
set a boneкост
политех.target-seeking deviceглава за самонасочване
анат.thigh boneфемур
мед.thigh-boneбедрена кост
мед.zygomatic boneябълчна кост
добави значение или превод тук