bar-turnirtg tool

  • Обща политехника
  • прав проходен нож за грубо струговане
199 допълнителни резултата:
политех.adjust the toolнастройвам инструмент
политех.advance of a toolподаване на инструмент
политех.advance of a toolобр мет
мин.air barпневматична разпънка
политех.air toolпневматичен инструмент
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.alternate toolрезервен инструмент
политех.alternative toolрезервен инструмент
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.angle toolкрив нож
политех.anvil toolподложна щампа
политех.anvil toolподпора за нитоване
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.backing barзаваръчна подложка
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barстержен
тех.barлюлков
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограмен
мат.bar chartхистограма
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codeщрихкод
bar codeбаркод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонт
шив.bar tackпонтир
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.ben dine toolщампа за огъване
политех.bent toolкрив нож
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
политех.bevel toolстъргателен нож за наклонени плоскости
политех.bordering toolмалка наковалня с опашка
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring toolборщанга
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.bottom toolподложна щампа
политех.bottom toolподпора за нитоване
политех.brake barспирачен лост
политех.brazed-tip toolнож с припоена твърдосплавна режеща пластинка
политех.breaking-down toolковашки секач
политех.broad-nose toolширок нож
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bull-nose toolпроходен нож
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
политех.capstan tool restдвоен супорт на револверна глава
политех.carbide toolтрърдосплавен режещ инструмент
политех.carbide-tipped toolнож с твърдосплавна режеща пластинка
политех.carbon-tool steelинструментална въглеродна стомана
политех.caulking toolчеканка
политех.cemented carbide toolтрърдосплавен режещ инструмент
политех.centering-and-facing toolнож за центриране и престъргване на чела
политех.ceramic toolминералокерамичен нож
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.chambering toolнож за растъргване
политех.chamfering toolнож за скосяване на краища
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.chasing toolрезбонарезен гребен
политех.chasing toolметчик за зачистване на нарязани отвори
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
политех.chisel tool steelстомана за секачи
политех.chucking toolзакрепващо приспособление
политех.circular toolкръгъл нож
политех.clamp-tip toolнож с механично закрепена твърдосплавна режеща пластинка
политех.clamping barпритискащ лост
политех.clamping toolпритискащо приспособление
стр.claw barлост тип 'кози крак'
политех.coated carbide toolтвърдосплавен инструмент с износоустойчиво покритие
coffee barкафене
тлг.combination barнаборна линийка
политех.combination toolкомбинирана щампа
политех.combination toolблокщанца, щанца със съвместно действие
ел.commutator barколекторна ламела
политех.compound rest toolкръстат супорт
ел.connector barизводна шина
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
политех.conventional toolнормален инструмент
политех.copper barмед на слитъци
политех.cornering toolнож за обработване на ъгли
политех.corrugated barвълнообразно профилиран арматурен прът
политех.coupling barсъединителен прът
политех.cranked toolкрив нож
политех.cranking barманивела
политех.creasing toolкръгла долна част от ковашко приспособление
политех.creasing toolкръгъл подбойник за подгъваме на ръбове
стр.cross barригел
тлг.cross-bar connectorсъединител в система
политех.cross-bar connectorкросбар
стр.crow barкози крак
стр.crow barлост тип 'кози крак'
политех.crown barнадтаванна греда
мин.culm barнасипище
политех.cupping toolщампа за дълбоко изтегляне
политех.curved barкрив прът
тех.cutter barборщанга
маш.cutter barфрезов дорник
политех.cutting fly tool'летяща' фреза
политех.cutting toolрежещ инструмент
политех.cutting-off toolот резен нож, нож за отрязване
добави значение или превод тук