power cable

  • Обща политехника
  • силов кабел
200 допълнителни резултата:
политех.absorb powerотнемам мощност
политех.absorption powerабсорбционна способност
политех.absorptive powerабсорбционна способност
политех.acoustic powerакустична мощност
политех.acoustic power factorакустичен коефициент на мощност
политех.active powerактивна мощност
политех.active-power relayреле за активна мощност
политех.actual powerфактическа мощност
политех.adhesive powerадхезионна сила
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.antenna cableантенен кабел
политех.antenna powerмощност в антена
политех.apparent powerпривидна мощност
политех.applied powerприложена мощност
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
ав.ascentional powerмощност за набиране на височина
политех.atomic powerатомен
политех.atomic powerатомна енергия
политех.atomic powerядрен
политех.atomic power plantатомна електроцентрала
политех.atomic power stationатомна електроцентрала
политех.atomic-power engineeringатомна енергетика
политех.attractive powerсила на притегляне
политех.audio cableтончестотен кабел
политех.audio-power amplifierмощен нискочестотен усилвател
политех.automatic power traverseсамоход
политех.automatic power traverseавтоматично подаване
политех.auxiliary power unitспомагателна силова уредба
политех.available powerразполагаема мощност
тех.average powerсредна мощност
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.band power levelниво на звуковата мощност в честотна лента
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.battery power supplyакумулаторно захранване
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.bearing powerподемна сила
политех.bearing powerтовароподемност
политех.belt powerремъчна предавка
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.binding powerсвързваща способност
ен.biomass power industryбиоенергетика
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.brake powerмощност на спирачна система
политех.brake powerефективна мощност
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.buying powerпокупателна способност
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableкабелирам
ел.cableокабелявам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
политех.cable terminalкабелна глава
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.calorific powerтоплинна мощност
политех.candle powerсила на светлината в свещи
рад.carrier powerизходна мощност на носещата честота
политех.carrying cableносещо въже
политех.carrying powerтовароподемност
политех.carrying powerдопустимо натоварване
политех.cementating powerсвързваща способност
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chemical powerхимическа енергия
политех.chucking powerзатягаща сила
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
политех.coil powerмощност на бобина
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.colouring powerоцветяваща способност
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
ен.common power plantобщостанционен
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
политех.conducting powerпроводимост
ел.connecting cableрекордоман
политех.constant-power generatorгенератор с постоянна мощност
политех.consumed powerконсумирана мощност
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.control cableкабел за управление
политех.conventional power plantелектроцентрала с обикновено гориво
политех.cooling powerохлаждаща способност
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.covering powerпокривна способност
политех.crane cableкраново въже
политех.cutting powerсила на рязане
политех.cutting powerтрайност на режещ инструмент
политех.damping powerамортизираща способност
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
добави значение или превод тук