contact bar

  • Заваряване
  • долен електрод
  • Обща политехника
  • контактен прът
198 допълнителни резултата:
геол.abnormal contactтетонски контакт
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.angular-contact ball bearingрадиално-аксиален сачмен лагер
обог.apparent contactначален контакт
политех.arc of belt contactдъга на обхващане на шайба от ремък
политех.arc of contactдъга на допиране
политех.arc of contactдъга на зацепване
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.backing barзаваръчна подложка
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barтяга, връзка, плъзгач
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codeщрихкод
bar codebarcode
bar codeбаркод
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограмен
мат.bar graphхистограма
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонтир
шив.bar tackпонт
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
be in contact withконтактувам
политех.belt contactъгъл на обхващане на ремъчна шайба
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.bottom-contact capцокъл с контакт в долната част на фасунгата
политех.brake barспирачен лост
политех.break contactспокоен контакт
ел.bridge-type contactмостов контакт
ел.brush contactчетков контакт
ел.brush contact-resistance lossзагуби от преходното съпротивление на четка
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
политех.center-contact capцокъл с централен контакт
ел.central contactцентрален контакт
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
ел.circuit-opening contactразединяващ контакт
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
coffee barкафене
тлг.combination barнаборна линийка
ел.commutator barколекторна ламела
политех.condensation by contactповърхностна кондензация
ел.coning of contactзаостряне на контакт
ел.connector barизводна шина
contactконтактуване
contactсвързвам се (с), установявам/влизам във връзка (с)
contactдопир, контакт, съприкосновение, връзка, отношение
contactконтактувам
contactв съприкосновение съм, допирам се (with)
contactвръзка, познат (лице)
елн.contactконтакт, връзка
политех.contactв съприкосновение съм
политех.contactнаелектризиране чрез допиране
политех.contactдопирам, допирам се
политех.contactдопир, докосване, досег, сцепление, зацепление
политех.contactконтактен
хим.contact acidсярна киселина
политех.contact adhesiveконтактно лепило
политех.contact aerationконтактна аерация
политех.contact aeratorконтактен аератор
политех.contact amplifierконтактен усилвател
обог.contact angleграничен ъгъл на намокряне
политех.contact angleъгъл на обхващане
зав.contact arcдъговоконтактен
политех.contact areaдопирна повърхнина
ел.contact baseконтактен държател
политех.contact binaryконтактна двойна звезда
политех.contact blackканални газови сажди
ел.contact bladeконтактен нож
политех.contact blastingвзривяване на открит заряд
политех.contact breakerконтактен прекъсвач
политех.contact brecciaконтактна брекча
ел.contact brushконтактна четка
ел.contact carrierконтактоносач
политех.contact clipконтактна вилка
политех.contact condenserсмесителен кондензатор
политех.contact conductorконтактен проводник
политех.contact copyingконтактно копиране
политех.contact corrosionконтактна корозия
политех.contact detectorконтактен детектор
политех.contact deviceконтактно устройство
политех.contact distillationдестилация над адсорбент
политех.contact dryingконтактно сушене
политех.contact effectвлияние на неплътния контакт между лентата и главата
политех.contact electricityконтактно електричество
политех.contact electrodeтокоподабащ електрод
политех.contact elementконтактен елемент
политех.contact filtrationфилтриране през адсорбционен слой
политех.contact followподемане
физ.contact forceконтактна сила
добави значение или превод тук