bar section

  • Обща политехника
  • напречно сечение на пръти
199 допълнителни резултата:
политех.activation cross-sectionсечение на активация
политех.admission sectionвходно сечение
кораб.aft sectionкърмов отсек
политех.after sectionзадна част, заден отсек
мин.air barпневматична разпънка
жп.air section breakвъздушно прекъсване
ав.airfoil sectionпрофил на крило
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.angle barпрът с ъглов профил
жп.approach sectionучастък на приближаване
политех.area of sectionплощ на сечение
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.axial sectionосово сечение
политех.backing barзаваръчна подложка
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barпръчка, прът
barадвокатска професия, адвокатура
barпрътов
barлом, лост
barBAR out не пускам да влезе
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barстержен
тех.barлюлков
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонт
шив.bar tackпонтир
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
политех.blade sectionсечение на перка
жп.block sectionблок-участък
политех.boiler sectionсекция на котел
политех.boiling sectionзона на кипене
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.box sectionкутиеобразен профил
политех.brake barспирачен лост
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bulk cross-sectionпълно сечение
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
политех.c-section four-terminal networkс-образен четириполюсник
мед.Caesarean sectionсекцио
мед.Caesarian sectionсекцио
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.chamfered sectionзахващаща режеща част
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
стр.channel sectionшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
coffee barкафене
политех.cold cross-sectionсечение за студени неутрони
тлг.combination barнаборна линийка
ел.commutator barколекторна ламела
политех.compression sectionзона на налягане
изч.configuration sectionсекция на конфигурацията
политех.conic sectionконусно сечение
политех.conical-tapered sectionзона на сгъстяване на шнек с увеличаващ се вътрешен диаметър на резбата
политех.conical-transition sectionзона на сгъстяване на шнек с увеличаващ се вътрешен диаметър на резбата
ел.connector barизводна шина
изч.constant sectionсекция на константите
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
тлв.contribution sectionпрограмна част на телевизионно предаване
изч.control sectionконтролна секция
политех.control sectionпрограмна секция
жп.controlling sectionуправляваща секция
политех.cooling sectionсекция на радиатор
политех.cooling sectionохлаждаща секция
политех.copper barмед на слитъци
политех.corrugated barвълнообразно профилиран арматурен прът
политех.corrugated sectionвълнист профил
политех.coupling barсъединителен прът
политех.cranking barманивела
политех.critical throat sectionкритично сечение на дюза
стр.cross barригел
тлг.cross-bar connectorсъединител в система
политех.cross-bar connectorкросбар
cross-sectionнапречно сечение, напречен разрез, профил
ядр.cross-sectionефекивно сечение
политех.cross-sectionнапречен разрез
политех.cross-sectionнапречно сечение
политех.cross-sectionизобразявам в разрез
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
стр.crow barкози крак
стр.crow barлост тип 'кози крак'
политех.crown barнадтаванна греда
мин.culm barнасипище
политех.curved barкрив прът
тех.cutter barборщанга
маш.cutter barфрезов дорник
политех.dead sectionмъртва секция
изч.declarative sectionсекция за обявяване на процедурите
политех.deep-bar motorелектродвигател с дълбоки канали
политех.deep-bar rotorдълбококанален ротор
политех.defining barограничителен прът
политех.deflecting barотклоняващ лост
политех.deformed barармировъчен прът с периодичен профил
политех.depression barлостов педал
добави значение или превод тук