check bar

  • Обща политехника
  • контролен образец
199 допълнителни резултата:
политех.accuracy checkпроверка на точността
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.arithmetic checkаритметичен контрол
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.automatic checkавтоматичен контрол
политех.backing barзаваръчна подложка
политех.balance checkпроверка на нулата
политех.balance checkконтрол на изходното положение
политех.ball checkсачмен клапан
пласт.ball check nozzleдюза със затварящ сачмен клапан
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barстержен
тех.barлюлков
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонтир
шив.bar tackпонт
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.best barкюлче
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.brake barспирачен лост
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.built-in checkвграден контрол
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
тех.calibration checkтариране
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
изч.character checkконтрол на признак
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
checkспирам/забавям развитие/разпространение
checkпроверявам
checkпроконтролирам
checkмаркирам, поставям отметка в контролно поле
сп.checkнеутрализирам
фин.checkменителничен ефект
фин.checkменителничен
ам.checkcheque
ам.checkдаване на дреха в гардероб
шах.checkшах
мода.checkкаре
политех.check analysisконтролен анализ
политех.check arborконтролен дорник
мин.check batteryпредпазна преграда в долния край на наклонена минна изработка
изч.check bitконтролен бит
софт.check boxчекбокс
политех.check characterконтролен знак
политех.check circuitконтролна схема
политех.check circuitконтролен контур
политех.check copyконтролен екземпляр
политех.check digitконтролен разред
мин.check dookвентилационна врата
политех.check experimentконтролен експеримент
ав.check inчекирам
политех.check lineконтролна линия
check listчек лист
check listчек лист
политех.check listконтролна карта
политех.check markконтролен знак
политех.check measurementконтролно измерване
политех.check meterконтролен уред
политех.check numberконтролно число
политех.check nutконтрагайка
политех.check of loosenessпроверяване плътността на сглобка за задвижване
политех.check on a solutionпроверявам решение
политех.check orderшахматен ред
check outосвобождаване на стая в хотел
политех.check pieceупор
политех.check pieceограничител на ход
политех.check pointконтролна точка
политех.check problemконтролна задача
политех.check programmeконтролна програма
жп.check railконтрарелса
политех.check railнаправляващ релса
политех.check readingконтролно показание
политех.check ringстопорен пръстен
политех.check sampleконтролен образец
политех.check sampleконтролна проба
политех.check screwзакрепващ винт
политех.check screwрегулиращ винт
политех.check springзастопоряваща пружина
политех.check springцентрираща пружина
политех.check stationконтролно-измервателен пункт
политех.check stopperспирателно устройство
политех.check studyконтролни измервания
политех.check testконтролно изпитване
политех.check valveвъзвратен вентил
политех.check valveспирателен вентил, контролен вентил
ав.check-inчекин
check-outкраен срок за освобождаване на стая в хотел и пр.
check-pointконтролно-пропусквателен пункт
check-roomгардероб
check-upпроверка, контрола, щателен преглед
добави значение или превод тук