bar automatic

  • Обща политехника
  • прътов автомат
199 допълнителни резултата:
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.all-automaticнапълно автоматичен
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
automaticпистолет, автомат
automaticавтоматичен, автоматизиран, автоматически
automaticмеханичен, механически, машинален, несъзнателен
automaticавтоматически
automaticавтоматичен уред
политех.automaticавтоматично управление
политех.automatic aimingавтоматично следене на цел
политех.automatic alarmsавтоматична тревожна сигнализация
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic assemblyавтоматичен монтаж
мед.automatic atrial tachycardiaпредсърдна автоматична тахикардия
политех.automatic balancingавтоматично уравновесяване
политех.automatic biasавтоматично преднапрежение
политех.automatic blockавтоматична блокировка
политех.automatic bobbin dofferуредба за автоматично сменяване на бобини
политех.automatic brakeавтоматична спирачка
политех.automatic brakingавтоматично спиране
политех.automatic checkавтоматичен контрол
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic codingавтоматично програмиране
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
политех.automatic controllerавтоматичен регулатор, устройство за автоматично регулиране
политех.automatic controllerавтоматичен контролер
политех.automatic correctionавтоматична корекция
жп.automatic couplerавтосцепка
жп.automatic couplingавтосцепка
политех.automatic couplingавтоматично зацепване
политех.automatic couplingавтоматичен съединител
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.automatic cycleавтоматичен цикъл
политех.automatic data processingавтоматична обработка на данни
политех.automatic developmentмашинно проявяване
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
automatic dust removerпрахосъбирачка
политех.automatic exchangeавтоматична телефонна централа
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
политех.automatic feederавтоматичен питател
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic firingавтоматично огнище
политех.automatic followingавтоматично следене
политех.automatic frequency matcherавтоматично устройство за изравняване на честотата
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic generatorгенератор с автоматично управление
политех.automatic grateавтоматична скара
политех.automatic gripавтоматичен захващащ механизъм
политех.automatic guidanceавтоматично насочване
жп.automatic interlockingавтоматична централизация
политех.automatic interlockingавтоматична блокировка
тех.automatic internal diagnosisсамодиагностика
политех.automatic interplanetary stationавтоматична междупланетна станция
политех.automatic latheавтоматичен струг
политех.automatic liftасансьор с бутонно управление
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.automatic loggingавтоматично регистриране
политех.automatic lubricationавтоматично мазане
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic operationавтоматично действие
политех.automatic pallet loaderавтоматичен палетизатор
политех.automatic parachuteавтоматично отварящ се парашут
ав.automatic pilotавтопилот
полигр.automatic platen pressтигелавтомат
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.automatic power traverseавтоматично подаване
политех.automatic power traverseсамоход
политех.automatic programmingавтоматично програмиране
политех.automatic protectionавтоматична защита
политех.automatic radarавтоматичен радиолокационен станция
политех.automatic radioавтоматичен радиокомпас
политех.automatic readingавтоматично отчитане показанията на уред
политех.automatic reclosing relayреле за автоматично повторно включване
политех.automatic recorderсамопишещ уред
политех.automatic regulationавтоматично регулиране
политех.automatic regulatorавтоматичен регулатор
политех.automatic releaseавтоматично прекъсване на връзка
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic resetавтоматично връщане в изходно положение
тлф.automatic ringingавтоматично повикване
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
политех.automatic sealingсамоуплътнение
бот.automatic self-pollinationклейстогамия
полигр.automatic settingавтоматичен набор
политех.automatic signallingавтоматична сигнализация
политех.automatic sizingавтоматично измерване
мин.automatic sprinklerавтоматичен оросител
политех.automatic stabilizationавтоматична стабилизация
политех.automatic startавтоматично пускане в ход
политех.automatic starterавтоматичен стартер
политех.automatic starting deviceавтоматичен стартер
политех.automatic stationавтоматична станция
политех.automatic steelавтоматна стомана
политех.automatic steeringавтоматично управление
политех.automatic stokerавтоматично огнище
политех.automatic stopограничител за автоматично изключване
политех.automatic subroutineавтоматична подпрограма
политех.automatic substationавтоматична подстанция
жп.automatic switchавтоматична стрелка
политех.automatic switchавтоматичен прекъсвач
политех.automatic switch equipmentавтоматичен телефонен номератор
политех.automatic synchronizerавтоматичен синхронизатор
политех.automatic systemавтоматична система
политех.automatic taught systemсамооптимизираща се система
политех.automatic telephone setавтоматичен телефонен апарат
политех.automatic telephonyавтоматична телефония
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.automatic testавтоматичен контрол
политех.automatic testавтоматична проверка
мин.automatic tippingавтоматично разтоварване
политех.automatic trackingавтоматично следене
политех.automatic transfer pressавтомат за шприцово пресоване
политех.automatic transmissionавтоматична трансмисия
политех.automatic transmissionавтоматична предавателна кутия
политех.automatic transmitterавтоматичен предавател
политех.automatic traverseавтоматично подаване
политех.automatic traverseсамоход
ел.automatic tuningавтонастройка
политех.automatic valveавтоматичен вентил
политех.automatic washerавтоматична перална машина
политех.automatic weaponавтоматично оръжие
политех.automatic weldшев, получен чрез заваряване с автомат
политех.automatic welderавтомат за заваряване
политех.automatic weldingмеханизирано заваряване с автомат
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
политех.automatic-feed grateавтоматична скара
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
automatic-manualполуавтоматичен
automatic-manualполуавтоматически
политех.automatic-sizing grinderлентова шлифовъчна машина шлифовъчна машина
мин.automatic-stop blockюмручен тип ловител на вагонетки
политех.backing barзаваръчна подложка
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barстержен
тех.barлюлков
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
bar codeщрихкод
bar codebarcode
bar codeбаркод
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
добави значение или превод тук