bar steel

  • Обща политехника
  • прътова стомана
199 допълнителни резултата:
политех.acid bessemer steelкисела бесемерова стомана
политех.acid-resistant steelкиселиноустойчива стомана
мин.air barпневматична разпънка
политех.air-hardened steelсамозакаляваща се стомана
политех.air-hardening steelсамозакаляваща се стомана
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.all-steelизцяло от стомана
политех.all-steel viceстоманено менгеме
политех.all-steel viseстоманено менгеме
мет.alloy steelлегирана стомана
политех.alloyed steelлегирана стомана
политех.alumetized steelалитирана стомана
политех.aluminized steelалитирана стомана
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.austenitic manganese steelаустенитна манганова стомана
политех.austenitic steelаустенитна стомана
политех.automatic steelавтоматна стомана
политех.backing barзаваръчна подложка
стр.balanced steel ratioуравновесен процент на армировката
политех.band saw steelстомана за банцигоба лента
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонтир
шив.bar tackпонт
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
мет.basic Bessemer steelтомасова стомана
мет.basic converter steelтомасова стомана
политех.basic open-hearth steelосновна мартенова стомана
мет.basic steelтомасова стомана
политех.basic steelосновна томасова стомана
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
мет.bessemer steelконверторна стомана, бесемерова стомана
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
политех.bloom steelблокова заготовка
политех.bloom steelстомана на блуми
политех.blue steelоксидирана стомана с тъмносин цвят
политех.boiler steelкотелна стомана
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.brake barспирачен лост
политех.bright steelкалибрована стомана
политех.bright-drawn steelчистоизтеглена стомана
политех.bright-finished steelполирана стомана
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
политех.burnt steelпрегрята стомана
ел.bus barшинен
политех.calorized steelалитирана стомана
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
политех.cantilever steel damстоманена язовирна стена с контрафорсни ферми
политех.capped steelполууспокоена стомана
мет.carbon steelвъглеродна стомана
политех.carbon-tool steelинструментална въглеродна стомана
политех.carburized steelцементована стомана
политех.case steelцементируема стомана
политех.case-hardened steelцементована стомана
мет.cast steelлята стомана, стомана за отливки
политех.cast steelстоманени отливки
политех.cast steelлята стомана
мет.casting steelлята стомана, стомана за отливки
политех.cement steelцементована стомана
политех.cemented steelцементована стомана
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
политех.chilled steelзакалена стомана
политех.chisel tool steelстомана за секачи
политех.chrome steelхромова стомана
политех.chrome-manganese steelхром-манганова стомана
политех.chrome-nickel steelхром-никелова стомана
политех.chrome-tungsten steelхром-волфрамова стомана
политех.chrome-vanadium steelхром-ванадиева стомана
политех.chromium steelхромова стомана
политех.clad steelплакирана стомана
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
политех.cobalt steelкобалтова стомана
coffee barкафене
политех.cold-drawn steelстудено изтеглена стомана
политех.cold-rolled steelстуденовалцована стомана
политех.cold-shaping steelстуденодеформируема стомана
политех.cold-short steelстомана, крехка при ниска температура
политех.cold-working die steelстомана за направа на щампи
тлг.combination barнаборна линийка
политех.commercial steelобикновена въглеродна стомана
ел.commutator barколекторна ламела
политех.complex alloyed steelсложнолегирана стомана
ел.connector barизводна шина
политех.constructional steelконструкционна стомана
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
политех.controlled rimming steelполууспокоена стомана
политех.converted steelцементована стомана
добави значение или превод тук