bar anode

  • Обща политехника
  • пръчков анод
199 допълнителни резултата:
политех.accelerating anodeускоряващ анод
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.angle barпрът с ъглов профил
anodeанод
anodeаноден
рад.anode batteryанодна батерия
ел.anode bridgeанодно съединявашо мостче
политех.anode capанодна качулка
политех.anode capacitanceаноден капацитет
политех.anode characteristicанодна характеристика
политех.anode chokeаноден дросел
ел.anode clampанодна скоба
политех.anode clampаноден извод
политех.anode coilанодна бобина
политех.anode compartmentанодно пространство
политех.anode conductanceпроводимост на анода
рад.anode converterаноден преобразувател
рад.anode convertorаноден преобразувател
политех.anode copperанодна мед
политех.anode currentаноден ток
политех.anode dark spaceанодно тъмно пространство
политех.anode desintegrationразрушаване на аноди
политех.anode detectionанодно детектиране
политех.anode detectorаноден детектор
политех.anode dividerаноден делител
политех.anode effectаноден ефект
политех.anode foilанодно фолио
елн.anode followerаноден повторител
политех.anode glowанодно светене
политех.anode gridанодна решетка
политех.anode humаноден шум
политех.anode keyingанодна манипулация
ел.anode loadаноден товар
политех.anode loadтовар в анодната верига
политех.anode lugвтулка на анода
политех.anode modulationанодна модулация
ел.anode mudаноден шлам
политех.anode mudанодна тиня
политех.anode rayанодни лъчи
политех.anode rectificationанодно детектиране
политех.anode resistanceанодно съпротивление
политех.anode rest currentаноден ток при покой
елн.anode selectionанодна селекция
политех.anode sputteringанодно разпрашаване
елн.anode stopperанодно ограничително съпротивление
политех.anode stripанодна ивица
политех.anode voltageанодно напрежение
политех.anode-cathode spacingмеждуелектродно разстояние
политех.anode-current densityплътност на анодния ток
политех.anode-protecting capаноден екран
политех.anode-ray currentанодно-лъчев ток
политех.anode-site capстранична анодна качулка
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.auxiliary anodeспомагателен анод
политех.backing barзаваръчна подложка
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barзаграждение
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barносач, фонтура
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
bar codeщрихкод
bar codebarcode
bar codeбаркод
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограмен
мат.bar graphхистограма
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонт
шив.bar tackпонтир
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
политех.blister anodeанод на черна мед
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.brake barспирачен лост
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
стр.cam steel barкобилица
политех.can anodeцилиндричен анод
мин.cantilever barконзолна капа
политех.cast anodeотлят анод
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
coffee barкафене
тлг.combination barнаборна линийка
ел.commutator barколекторна ламела
ел.connector barизводна шина
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
политех.contoured anodeпрофилен анод
политех.convergence anodeфокусиращ анод
политех.copper barмед на слитъци
политех.corrugated barвълнообразно профилиран арматурен прът
политех.coupling barсъединителен прът
политех.cranking barманивела
стр.cross barригел
тлг.cross-bar connectorсъединител в система
политех.cross-bar connectorкросбар
стр.crow barкози крак
добави значение или превод тук