chain cotter bar

  • Минно дело
  • верижна режеща ръка
199 допълнителни резултата:
политех.adjuster cotterрегулиращ клин
политех.adjusting cotterрегулиращ клин
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
кораб.anchor chainкотвена верига
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.antiskid chainзимна верига за автомобил
политех.articulated-link chainшарнирна верига
политех.ascending chain conditionуславие за максималност
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.attachment chainсъединителна верига
политех.backing barзаваръчна подложка
политех.band chainлентова верига
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barтяга, връзка, плъзгач
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
bar codeщрихкод
bar codebarcode
bar codeбаркод
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограмен
мат.bar graphхистограма
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонт
шив.bar tackпонтир
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.brake barспирачен лост
политех.branched chainразклонена верига
мед.branched-chain ketoaciduriaлевциноза
политех.branching-chain reactionразклонена верижна реакция
мин.bridle chainпредпазна верига
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bucket chainверига на многокошов багер
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
политех.cable chainкотвена верига
политех.calibrated chainкалибрирана верига
стр.cam steel barкобилица
политех.camshaft chainверига за задвижване на разпределителен механизъм
мин.cantilever barконзолна капа
политех.carbon chainвъглеродна верига
политех.caterpillar chainгъсеничиа верига
chainоковавам във вериги (и с down)
chainпланинска верига
chainсгъваема метална пръчка за измерване на дължина
chainзавързвам/затварям/закрепявам с верига, приковавам, обвързвам
chainверига, синджир, верижка, ланец
chainверига
chainверижен, сериен
хим.chainверига (атомна)
chainредица, поредица, верига, серия, система (от събитш, доказателства и пр.)
chainфигура в танц (кадрил и пр.)
chainеднотипни магазини/хотели и пр., собственост на една фирма/предприятие и пр.
chainpi вериги, окови (и прен.)
политех.chain anionверижен анион
политех.chain attachmentверижно окачване
политех.chain axleвал-верижно колело
политех.chain beltтрансмисионна зъбна верига
политех.chain beltшарнирен ремък
политех.chain boltверижен болт
политех.chain brakeверижна спирачка
политех.chain branchingразклоняване на верига
политех.chain breakingпрекъсване на верига
политех.chain bridgeверижен мост с вериги
мин.chain browуклон, съоръжен с безконечна верига
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chain cagerверижен пробутвач
политех.chain caseкожух на верига
политех.chain coalcutterверижна подкопна машина
политех.chain codeверижен код
политех.chain compoundверижно съединение
политех.chain connectionверижна връзка
политех.chain connexionверижна връзка
политех.chain conveyorверижен транспортьор
политех.chain couplingсъединително звено
политех.chain couplingверижно свързване
политех.chain decayверижно разпадане
политех.chain dependenceверижна зависимост
политех.chain disintegrationверига от радиоактивни превръщания
политех.chain disintegrationпоследователно разпадане
политех.chain dottedозначен с осова линия
политех.chain draglineверижен драглайн
политех.chain dredgeверижна земегребачка
политех.chain driveверижно задвижване
политех.chain driveверижна предавка
политех.chain drivensзадвижван от верижна предавка
политех.chain elevatorверигжен елеватор
политех.chain feedверижно подаване
мин.chain feederверижен пробутвач
политех.chain feederверижен питател
политех.chain feederгреблов претоварач
политех.chain fissionверижна реакция на делене
политех.chain gateверижен затвор
политех.chain gearверижна предавка
политех.chain grabверижен грайфер
политех.chain grateверижна скара
политех.chain guardкожух за верижна предавка
с. с.chain harrowплевелна брана
политех.chain hoistверижна макара
политех.chain initiationиницииране на верига
политех.chain insulatorверижен изолатор
политех.chain intermittent weldсиметричен двустранен прекъснат заваръчен шев
добави значение или превод тук