cam steel bar

  • Строителство
  • кобилица
200 допълнителни резултата:
политех.acid bessemer steelкисела бесемерова стомана
политех.acid-resistant steelкиселиноустойчива стомана
политех.actuating camвключваща работна гърбица
политех.adjustable camрегулируема гърбица
политех.admission camгърбица за смукателния клапан
политех.admission cam shaftразпределителен вал
мин.air barпневматична разпънка
политех.air-hardened steelсамозакаляваща се стомана
политех.air-hardening steelсамозакаляваща се стомана
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.all-steelизцяло от стомана
политех.all-steel viceстоманено менгеме
политех.all-steel viseстоманено менгеме
мет.alloy steelлегирана стомана
политех.alloyed steelлегирана стомана
политех.alumetized steelалитирана стомана
политех.aluminized steelалитирана стомана
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.austenitic manganese steelаустенитна манганова стомана
политех.austenitic steelаустенитна стомана
политех.automatic steelавтоматна стомана
текст.auxiliary camпомощна изплитаща плоча
политех.backing barзаваръчна подложка
стр.balanced steel ratioуравновесен процент на армировката
политех.band saw steelстомана за банцигоба лента
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонт
шив.bar tackпонтир
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
политех.barrel camгърбичен барабан
мет.basic Bessemer steelтомасова стомана
мет.basic converter steelтомасова стомана
политех.basic open-hearth steelосновна мартенова стомана
мет.basic steelтомасова стомана
политех.basic steelосновна томасова стомана
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.belt-shifter camгърбичен барабан за задвижване на вилката прехвърляща ремъка
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
мет.bessemer steelконверторна стомана, бесемерова стомана
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
политех.bloom steelстомана на блуми
политех.bloom steelблокова заготовка
политех.blue steelоксидирана стомана с тъмносин цвят
политех.boiler steelкотелна стомана
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.brake barспирачен лост
политех.brake camгърбица на спирачен барабан
политех.bright steelкалибрована стомана
политех.bright-drawn steelчистоизтеглена стомана
политех.bright-finished steelполирана стомана
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
политех.burnt steelпрегрята стомана
ел.bus barшинен
политех.calorized steelалитирана стомана
съкращение.camComputer-Aided Manufacturing
тех.camексцентриков
тех.camзъбец, палец, ексцентрик
тех.camгърбичен
обог.camмаса за ръчно обогатяване на руда
политех.cam angleъгъл на гърбица
cam belttiming belt
израз.cam beltангренажен ремък
политех.cam boxгърбична кутия
политех.cam brakeгърбична спирачка
маш.cam caseразпределителна кутия
политех.cam contourпрофил на гърбица
политех.cam cutterфреза за обработване на гърбици
политех.cam diskгърбичен диск
политех.cam driveгърбично задвижване
политех.cam driveгърбична предавка
политех.cam drumгърбичен барабан
политех.cam feedподаване с гърбично управление
политех.cam followerелемент, задвижван от гърбица
политех.cam gearексцентрик, разпределителен механизъм
политех.cam gearгърбичен механизъм
политех.cam gearingгърбична предавка
политех.cam gearingгърбично разпределение
политех.cam groundшлифован по шаблон
политех.cam hammerексцентриков чук
политех.cam inвключвам с помощта на гърбичен механизъм
политех.cam journalгребеновидна шийка
политех.cam mechanismексцентриков механизъм
политех.cam noseиздадена част на гърбица
политех.cam outизключвам с помощта на гърбичен механизъм
политех.cam pawlзахапващ език
политех.cam plateгърбична шайба
политех.cam plateгърбичен диск
политех.cam pressексцентър-преса
политех.cam profileпрофил на гърбица
политех.cam rollгърбична ролка
политех.cam rollerгърбична ролка
политех.cam shaftразпределителен вал
политех.cam shoeпритискаща гърбица
политех.cam sleeveпалцов съединител
политех.cam slotкриволинеен канал
политех.cam spindleгърбичен вал
добави значение или превод тук