moving-iron galvanometer

  • Обща политехника
  • електромагнитен галванометър
200 допълнителни резултата:
политех.absolute galvanometerабсолютен галванометър
политех.acicular cast ironбейнитен чугун
мет.alloy cast ironлегиран чугун
политех.annealed cast ironковък чугун
политех.armoured galvanometerекраниран галванометър
политех.astatic galvanometerастатичен галванометър
политех.ayrton-mather galvanometerмагнитоелектрически галванометър без желязна сърцевина
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
геол.ball ironглинеста желязна руда
политех.ball ironжелязно кюлче
политех.ballistic galvanometerбалистичен галванометър
политех.band ironлентова стомана
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
политех.base ironизходен чугун
мет.bearing cast ironантифрикционен чугун
политех.beck ironрог на ковашка наковалня
политех.bending ironклещи за огъване
политех.bent ironогънат арматурен прът
политех.bessemer ironбесемерова стомана
политех.best ironзаваръчна стомана
комп.big ironmainframe computer
политех.bit ironчерна стоманена ламарина
политех.black ironчерна стоманена ламарина
политех.black ironтъмносив чугун
политех.black iron oreжиломелан, манганова руда
политех.black iron oreмагнетит
мет.black-heart malleable cast ironчерносърдечен ковък чугун
политех.blazed ironчугун на блокове с високо съдържание на силиций
политех.blazed pig ironчугун на блокове с високо съдържание на силиций
политех.bloomery ironжелязо, получено по директен метод
политех.bog-iron oreгъбест лимонит
политех.bog-iron oreхидратирани железни окиси
политех.boiler ironкотелна ламарина
стр.box ironшвелер
политех.brown iron oreлимонит
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.burnt ironпрегрята стомана
политех.burnt ironпрегрято желязо
политех.bushelled ironпудлингово желязо
мет.cast ironчугунена отливка
мет.cast ironчугун
политех.cast ironлеярски чугун
политех.cast ironчугунен
политех.cast iron thermitтермитна смес с прибавка на феросилиций и стоманен прах
политех.cast iron thermiteтермитна смес с прибавка на феросилиций и стоманен прах
cast-ironчугун
cast-ironчугунен
мет.caulking ironчеканка
политех.caulking ironчук за чеканене
политех.chain ironзвено на верига
политех.chain ironмека стомана за вериги
стр.channel ironшвелер
политех.charcoal ironстомана, получена в шахтова пещ с гориво дървени въглища
политех.checkered ironрифелна стоманена ламарина
мет.chilled cast ironизбелен чугун
политех.chilled ironизбелен чугун
политех.chrome iron oreхромит
политех.cinder pig ironчугун на блокове с шлакови включвания
политех.clinching ironинструмент за чеканене
политех.clinching ironчеканка
политех.close-grained pig ironдребнозърнест чугун на блокове
политех.common ironлеярски чугун с неопределен състав
политех.common ironпретопен чугун
политех.compressed-iron-coreбобина с пресована сърцевина
политех.constructional ironконструкционна стомана
политех.converter ironлята стомана
политех.converter ironбесемерова стомана
политех.core ironарматура на леярско сърце
политех.corner ironъглова стомана
политех.corner ironъглов профил, ъглова оковка, ъгълник, ъгломер
политех.corrugated sheet ironрифелна стоманена ламарина
политех.cosmic ironметеоритно желязо
политех.cramp ironскоба
политех.cramp ironкука
политех.crown ironковка мека стомана
политех.crude ironчугун
политех.crystal galvanometerгалванометър с кристален детектор
политех.cupola ironковък чугун от вагрянка
политех.deadbeat galvanometerапериодичен галванометър
политех.deprez-d'arsonval galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижка бобинка
политех.differential galvanometerдиференциален галванометър
политех.dog-ironсъединителна скоба
политех.dog-ironжелязна скоба
политех.double plane ironдвоен нож
дърв.double-iron planeренде с двоен нож
политех.double-t ironдвойно т-образна стомана
политех.drawn-out ironвалцована профилна стомана
политех.dry ironчугун с ниско съдържание на силиций
мет.ductile cast ironсферографитен сив чугун
политех.ductile ironсферографитен чугун
политех.dug ironмеко желязо
политех.dug ironниско въглеродна стомана
археол.Early Ironранножелезен
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
ел.eccentric iron-disk ammeterамперметър с ексцентричен железен диск
политех.electric ironелектрическа ютия
политех.electrodynamic galvanometerелектродинамичен галванометър
политех.equal-angle ironравностранна ъглова стомана
политех.faggoted ironпакетирана стомана
политех.faggoted ironпакетирано желязо
политех.fagoted ironпакетирано желязо
политех.fagoted ironпакетирана стомана
политех.fashioned ironпрофилна стомана
политех.figured ironпрофилна стомана
политех.fine-grained ironдребнозърнест чугун
политех.fined ironрафинирана стомана
политех.finished ironготова листова стомана
политех.finished ironблок от заваръчно желязо или заваръчна стомана
политех.fire ironръжен за пещ
политех.flat ironстоманена лента
политех.flat ironчембер, ютия
flat-ironютия
политех.forge ironковашка стомана
политех.forge ironковашко желязо
мет.foundry pig ironлеярски чугун
политех.foundry pig ironлеярски чугун на блокове
политех.fresh ironметал, който постъпва за топене
политех.galvanized ironпоцинкована стомана
политех.galvanometerгалванометър
политех.galvanometer constantконстанта на галванометър
ак.galvanometer mirror modulatorелектродинамичен огледален модулатор
политех.galvanometer shuntгалванометричен шунт
политех.galvanometer-type relayгалванометрично реле
политех.gamma-ironгама-желязо
политех.glazed pig ironчугун с ниско съдържание на силиций
политех.glazed pig ironчугун с кора от стопена формовъчна пръст
политех.grab ironстоманени отпадъци
политех.grab ironстоманен лом
политех.graphitic ironсив доменен чугун
политех.green iron oreдюфренит
политех.grey cast ironсив чугун
мет.grey ironсив чугун
политех.grey pig ironсив чугун на блокове
политех.grip ironчелюсти
политех.grip ironстиски
политех.grooving ironнож за ренде за нутове
политех.h ironширокопоясна двойно т-образна стомана
политех.hack ironсекач
политех.hammered sheet ironпрокована стоманена ламарина
политех.hard cast ironбял чугун
политех.hematite pig ironхематитов чугун
мет.high-strength cast ironсферографитен сив чугун
политех.hoop ironбандажна стомана на обръчи
политех.hot-wire galvanometerтоплинен галванометър
политех.ingot ironтехнически чисто желязо
политех.ingot ironковка лята стомана
мет.inoculated cast ironмодифициран чугун
ironсилен, як, здрав, твърд, корав, непоклатим
ironжелязо, стомана, чугун
ironгладя
ironсуров, жесток
ironютия
ironжелязо
ironжелезен препарат (за усилване)
ironпокривам с желязо, обковавам
ironдамга, желязо за жигосване (и branding IRON)
ironжелезен
ironслагам окови на
ironхарпун
сп.ironвид пръчка за голф с железен край
политех.iron alumжелязна стипца
политех.iron barлост
политех.iron barбарамина, стомана на пръти
мед.iron binding capacityжелязо свързващ капацитет
политех.iron carbideциментит
политех.iron carbideжелезен карбит
минер.iron carbonateсидерит
политех.iron carbonateжелезен карбонат
политех.iron carbonylжелезен карбонил
мет.iron castingлеене на чугун
мет.iron castingчугунена отливка
мет.iron castingотливка от черен метал
мет.iron chargeметална шихта
политех.iron chillкокила за отливане
политех.iron chillохладител
хим.iron chlorideжелезен хлорид
политех.iron circuitмагнитна верига в желязото
маш.iron coreжелязна сърцевина
стр.iron coreарматурно желязо
политех.iron cramp anchorстоманена скоба
мед.iron deficiencyжелязодефицитен
политех.iron dichlorideферохлорид
минер.iron earthсидерит
мет.iron founderчугунолеяр
мет.iron foundryчугунолеярна
политех.iron frothгъбест хематит
политех.iron glanceлюспест хематит
мин.iron liningметален крепеж
ел.iron lossзагуби в желязото
политех.iron lossугар на стомана
политех.iron lungапарат за изкуствено дишане
политех.iron millчугунолеярен завод
политех.iron millдоменен цех
политех.iron miniumжелезен миниум
добави значение или превод тук