core knock-out machine

  • Обща политехника
  • машина за избиване на леярски сърца
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.accounting machineфактурна машина
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air-blown coreлеярско сърце, изработено в песъкодувна машина
политех.air-coreбезжелезен
политех.air-coreвъздушна сърцевина
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-core inductanceиндукционна бобина без желязна сърцевина
политех.air-core magnetмагнит без сърцевина
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
геол.arch coreядро на антиклинален свод
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
политех.atomic coreатомен скелет
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.axe out of lineнесъвпадащи оси
политех.back-outобратен ход
жп.backing-outдвижение на заден ход
политех.backing-outотправяне на влак в депото
политех.backing-out punchинструмент за избиване
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.bail outавио
политех.bail outскачам с парашут
политех.bail-out hatchлюк за напускане на самолет с парашут
политех.bake-outизсушаване
политех.baked coreизсушено леярско сърце
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
тех.ballasting machineбаластер
тех.ballasting machineбаластьор
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
bark outизлайвам
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.battering outзамесване
политех.bead coreръб, сърцевина в борта на гума
политех.beading machineзикмашина
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
мин.bell-outфуниеобразно устие на изработка
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bending machineмашина за огъване
политех.betatron coreсърцевина на бетатрони
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
ел.black-outобезточване
ел.black-outобезточвам
политех.black-out lampсветлинномаскировъчна лампа
тлв.black-out levelниво на гасящите сигнали
тлв.black-out pulseгасящ импулс
тлв.black-out signalгасящ сигнал
политех.black-out voltageзапиращо напрежение
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мин.blasted-outизхвърлен от взрив
политех.blasted-outпрокаран с взривни работи
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
политех.blocked out oreизвадена руда
политех.blocked out oreподготвена руда
мин.blocked-outнарязан на блокве
политех.blocked-outотработен
blow outгася
геол.blow outфонтанирам
политех.blow-out valveпродухвателен клапан
политех.blower machineвдухващ вентилатор
политех.blowing machineвдухващ вентилатор
мин.blowing-outпиксирал заряд
политех.blowing-outпроветряване на забой със сгъстен въздух
политех.blueprinting machineвдухващ вентилатор
политех.board-pressing machineкартонена преса
текст.bobbinet machineбобинетна машина
политех.bobbing machineзъбофрезова машина
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
мин.bolting machineмашина за поставяне на анкерен крепеж
обог.bolting machineмеханично сито
полигр.bookbinding machineмашина за подвързване
политех.boom-outмаксимален обсег на действие на стрела на кран
политех.boring machineхоризонталноразстъргваща машина
обр. мет.boring machineборверк
политех.bottle-capping machineмашина за запушване на бутилки
политех.bottle-cleaning machineмашина за миене на бутилки
политех.bottle-filling machineпълначна машина
политех.bottle-rinsing machineмашина за изплакване на бутилки
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.bracket drilling machineконзолна пробивна машина
политех.braiding machineмашина за оплитане
леяр.breaker coreсърце на лесноотделима мъртва глава
текст.breaking machineочуквачка
политех.breaking machineмашина за изпитване на разрушаване
политех.breaking machineмъначка
политех.brick-moulding machineтухларска преса
политех.bring outправя ясно видим
политех.broaching machineпротяжна машина
текст.broche weaving machineброширен тъкачен стан
ел.brought-outизведени проводници
текст.brushing machineмашина за четкане
политех.bucket trenching machineтраншеен багер
политех.bucking-outкомпенсиращ
текст.buffing machineмашина за шлифоване с пемза
политех.buffing machineмашина за полиране
политех.building coreработно сърце
кауч.building coreработно сърце за вулканизиране на гуми
политех.building kay coreработно сърце
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.bulb-blowing machineмашина за издуване на колби
политех.bulb-cutting machineмашина за обрязване на колби
политех.bulb-washing machineколбомиячна машина
геол.buried out-cropзатрупано разкритие
политех.burn-outпълно изгаряне
политех.burning-outизгаряне
политех.burning-outгорене, топене
политех.burnishing machineмашина за полиране чрез валцоване на повърхностния слой
политех.burring machineмашина за сваляне на мустаци
геол.burst outфонтанирам
политех.butt-welding machineмашина за челно електросъпротивително заваряване без стопяване на краищата
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
хран.butter wrapping machineмаслоопаковъчен автомат
текст.button sewing machineмашина за зашиване на копчета
шив.button sewing machineкопчарка
шив.button-hole machineиличарка
текст.buttonhole machineмашина за обшиване на илици
мин.caging machineпробутвач на вагони
политех.calculating machineкалкулатор
calling outизвикване
политех.cam outизключвам с помощта на гърбичен механизъм
политех.cam-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.cam-grinding machineкопирно-шлифовъчна машина
политех.cam-milling machineкопирна фрезмашина за изработване на гърбици
политех.cambering machineмашина за профилно огъване
политех.camshaft-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.can-closing machineмашина за затваряне на консервни кутии
политех.can-filling machineмашина за пълнене на консервни кутии
политех.can-filling-and-weighing machineмашина за пълнене и претегляне на консервни кутии
политех.can-making machineмашина за изработване на консервни кутии
политех.can-opening machineмашина за отваряне на консервни кутии
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.can-soldering machineмашина за спояване на консервни кутии
политех.cancel outунищожавам
политех.cancel outанулирам, изтривам
политех.capsuling machineмашина за запушване на бутилки
изч.card-sorting machineмашина за сортиране на перфокарти
carrying outпровеждане
политех.carton-sealing machineмашина за запечатване на картонени кутии
обог.cascade machineкаскадна машина
банк.cash machineбанкомат
добави значение или превод тук